Fen Lisesi

FEN LİSESİ

Amaç;
Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,

Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı hedefliyor.

 

Denizli Uğur’da STEM Eğitimi

Denizli Uğur Okullarında STEM eğitimi ile öğrenciler, bir derste elde edilen kazanımların diğer derslerle nasıl birleştirileceğini ve bu sayede çok boyutlu düşünmeyi öğrenir. Bireysel olarak ya da grup arkadaşları ile çalışarak, hayat ile ilişkilendirilen problemlere teknoloji ve mühendislik temelli pratik çözümler üretir. STEM, gençlerin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmesi için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi, analitik düşünme becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler. Denizli Uğur Okullarında öğrenci ve öğretmenler, teknoloji ve üretim odaklı STEM çalışmalarını STEM LAB adı verilen atölyede yürütür.

STEM Neden Önemlidir?

STEM eğitimi, bütünleşik bir yapı içerisinde fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek; gençlerin analitik düşünmelerini, farklı öğrenme grupları ile etkileşimler kurmalarını, takım çalışması becerisi kazanmalarını, bildiklerini güncel olaylar ile ilişkilendirmelerini ve ürünlerini girişimci bir ruhla sunmalarını sağlar. Öğrencilerin keşfederek ve uygulayarak öğrenmelerini hedefleyen STEM eğitimi ile fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik becerilerini öğrencilere kazandırmak ve düşündüğünü hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı bireyler yetiştirmek amaçlanır.

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Denizli Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan sınavların yanında üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla 7 temel sınav türü bulunur.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)

LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)

GBS (Genel Başarı Sınavı)

UKS (Uğur Kabul Sınavı)

AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı)

ÜGDS (Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı)

LDS (Lise Değerlendirme Sınavı)

Kazanım Değerlendirme Sınavları

Projeler, Tübitak

Teknoloji ve Robotik çalışmalar

Laboratuvar kullanımı

Benim Saatim