Ortaokul

Eğitimde ASDF Modeli

Denizli Uğur Okullarında ‘’ASDF Eğitim Modeli’’ uygulanır. ASDF Eğitim Modeli, öğrencilerin ve velilerin hayalini kurdukları kalitede bir eğitim ve akademik standartlar sunar. ASDF eğitim anlayışı, öğrencilerin doğal bir çevrede kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlar.

Denizli Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile,

 • Güvenli, konforlu ve öğrencilerin fiziksel ve psikososyal gelişimini destekleyen bir çevrede eğitim verilir.

 • Öğrencilerin en iyi üniversiteyi kazanabilmesi için akademik potansiyeli en üst düzeye çıkarılır.

 • Öz güvenli, sorumluluk sahibi, çok yönlü küresel vatandaşlar yetiştirilir.

ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Denizli Uğur Okullarına özgü eğitim modelidir.

Akademik

Denizli Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye bilişsel gelişimi de dikkate alınarak en iyi eğitim verilir. Öğrenciler sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitimi alırlar. 

Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü danışmanlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Sosyal

Denizli Uğur Okulları, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projeleri destekler. Uğurluların akademik başarının yanında, kendini ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli bir iletişim kurma, toplumsal beklentileri karşılama gibi becerilerini geliştirmeleri ve sosyal başarı kazanmaları sağlanır.

Fiziksel

Okul öncesinden lise dönemine kadar öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebileceği aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda etkinlikler yapmaları sağlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Denizli Uğur Okullarında teknoloji biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ve özgün sorulardan oluşan zengin içerikli yayınlarla öğrencilerin bilgiye 7/24 eğitim almaları sağlanır.

Kişiye Özgü Eğitim Modeli

Denizli Uğur Okulları, tüm öğrencilerin yabancı dili en iyi şekilde öğrenmelerini, temel akademik becerilerini geliştirmelerini ve doğru kariyer planlaması yaparak liseye hazırlanmalarını amaçlar.

Denizli Uğur Okullarında 5. Sınıf öğrencileri, yaratıcı ve interaktif ortamda yoğunlaştırılmış yabancı dil eğitimi alarak İngilizce dil becerilerini geliştirirler. 6. sınıf öğrencilerinin seviyeleri tespit edilir ve proje tabanlı analitik düşünebilme ile yaratıcılık becerilerini geliştirmeleri sağlanır. 7. ve 8. sınıfta ise ASDF destekli ‘’Lise Ön Hazırlık Programı’’ uygulanarak ulusal sınavlara hazırlık yapılır.

Sınıftaki Eğitimde Akademik Programlama

 • Akademik ve kişisel gelişimi destekleyecek eğitim

 • Eleştirel ve üst düzey düşünme yeteneği kazandırma

 • Kişisel hedef ve içe bakış

 • Yaratıcılık ve öz güven geliştirme çalışmaları

Öğrenme Süreci İçin Tasarlanmış Aktiviteler Yardımıyla Davranışı Şekillendirme

 • İş birliği ve başkalarına saygı

 • Sorumluluk ve liderlik

 • Etkili iletişim

 • Sağlıklı yaşam becerisine katkıda bulunarak doğru kişisel tercihler

Kişiye Özgü Rehberlik

Türkiye’de ilk kez Denizli Uğur Okullarında hayata geçirilen, kişiye özgü gelişimsel ve kariyer odaklı rehberlik ile öğrencilerin kariyer planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metotlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir. Dünyada uygulanan eğitim sistemleri incelenerek ülkemiz eğitim sistemine alternatif çözümler üretilmesi amaçlanır.

Her Öğrenciye Özel, Alanında Uzman 3 Danışman

Kişiye Özgür Rehberlik ile her öğrenci kariyer danışman, bireysel danışman ve eğitsel danışman olmak üzere alanında uzman 3 danışman tarafından izlenir.

Kariyer Danışmanı

Kariyer portfolyosu çalışmaları yaparak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel ve mesleki kararlarını yönlendirir. Üniversiteye giriş sınav sistemi ve test teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirir.

Bireysel Danışman

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri konusunda bilgi edinerek psikososyal-davranışsal gelişimlerine yardımcı olur.

Eğitsel Danışman

Öğrencinin sınıf içi tutumları, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, problem çözme yeteneği gibi okuldaki sosyal davranışlarını inceler.

Lise Ön Hazırlık Programı

Denizli Uğur Okullarının ‘’Lise Ön Hazırlık Programı’’ ile öğrencilere bir yandan temel akademik beceriler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır.

Denizli Uğur Okullarında liseye hazırlık çalışmaları 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda sınava hazırlık programı dahilinde sürdürülür. Belirlenen hedefler doğrultusunda liseye giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları ve denemeler yapılarak sınav kaygısı en aza indirilir.

Denizli Uğur Okullarında her öğrencinin akademik gelişimi ve gelecek planlama çalışmaları, okula başladığı andan itibaren Akademik Gelişim Dosyası (AGD) ile takip edilir. AGD içinde yazılı sınav sonuçları, deneme sınav sonuçları, veli görüşmeleri, öğrenci görüşmeleri gibi öğrenciye ilişkin her türlü bilgi bulunur.  Öğretmenlerin ve velilerin istedikleri zaman öğrencinin gelişimi ile ilgili bilgilere erişmeleri sağlanır. Her sınav sonucunda öğrenciye eksik konu analizi raporu oluşturulur. Bu rapora göre öğrenme gruplarına, özel çalışmalar yapılır.

Mesleki Eğitimler

Denizli Uğur Okulları, yılların birikimine sahip olan Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği halindedir.

Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler her dönem için periyodik olarak belirlenen tarihlerde üniversite destekli mesleki ve hizmet içi eğitimlere katılırlar. Bunlardan birisi de erkenSTEM eğitimidir. Yurt içinde alınan eğitimlere ek olarak yurt dışından alınan eğitimlerle de öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.

Öğretmenlere Eğitim Desteği

Denizli Uğur Okulları, üniversiteler tarafından yürütülen araştırma ve projelerin destekçisi ve iş birlikçisidir. Akademik kadroyu oluşturan öğretmenler, Uğur Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen, gerek yurt içi gerekse yurt dışından beslenen eğitimlere katılırlar. Farklı uzmanlık alanlarına sahip ya da eğitimci olan ebeveynler, kendilerinin belirledikleri program doğrultusunda yürütülmekte olan etkinliklere gönüllü olarak katılıp, eğitim ve araştırmalara destek verebilirler.

Mesleki eğitimler için aşağıdaki çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır:

 • Okul ve kurum içi seminerler düzenlemek

 • Üniversitelerle iş birliği yaparak çeşitli çalıştay, seminer ve konferanslar düzenlemek

 • Akademik araştırmalarda yer almak

Öğrenci Odaklı Eğitim

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Kişiye özgü ASDF eğitim modeli, öğrencilerin öğrenme stillerindeki farklılıkları dikkate alarak eğitimi planlar.

Denizli Uğur Okulları, ASDF yaklaşımı ile öğrencilere hem sınav hem de yaşam başarısı sunar. Denizli Uğur Okullarına özgü bu yaklaşım, öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri dikkate alınarak öğrenme alışkanlıkları incelenir. Öğrenciye özgü danışmanlarla verimli çalışma yöntemleri belirlenerek gerekli yönlendirmeler yapılır.

Öğrenme Süreci

Akademik ve bireysel gelişim odaklı eğitim modeli, öğrencileri eğitimlerinde başarıya ulaştırır. Denizli Uğur Okulları alanında uzman eğitmen kadrosu ile öğrencilerin ihtiyaçlarını belirleyerek bu ihtiyaçları karşılayabilmek ve başarılarını artırmak için kişiye özgü eğitim programı tasarlar.

Yaşam Süreci

Denizli Uğur Okulları, kişiye özel mentorluk uygulaması ile kendini gerçekleştirebilen bireylerin yetişmesini sağlar. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayarak bağımsız düşünmeyi, doğru seçimler yapmayı ve başarıya odaklanmayı öğrenmesini hedefler.

Gelişim Süreci

Denizli Uğur Okulları her öğrenciye özel bir eğitim verir. Onların sınıf dışında da yeteneklerini keşfetmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerini destekler.

İletişim Süreci

Denizli Uğur Okulları öğrencilerin, aileleri ve arkadaşlarıyla olan yakın bağlarını korumalarına yardımcı olur. Kişiye özel danışmanlar ile öğrencilerin iletişim gücünün geliştirilmesini sağlar.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi

Sosyal Sorumluluk Gelişimi

Denizli Uğur Okullarında uygulanan sosyal sorumluluk projeleri ile Uğurlu öğrenciler, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, duyarlı bireyler olarak yetişir. Teorik ve uygulamalı sosyal sorumluluk derslerinde projeler geliştirilir, toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde gönüllü olarak harekete geçer. Sosyal sorumluluk çalışmaları ile tüm dünyada fark yaratır. Uğurlu olmanın ayrıcalıklarını sadece akademik başarıyla değil, topluma katkılarıyla da gösterilir.

Kişisel Gelişim

Denizli Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, ‘’Her çocuk eşsizdir’’ anlayışıyla her öğrenciye özel programlar geliştirilir. Kişiye Özel Gelişim Programı’nda öğrencinin kişisel gelişim haritası, ilgi ve yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, iletişim gücü akademik gelişimi izlenir.

Öğrenci Konseyleri

Kampüslerde seçimle göreve gelen öğrenci meclisleri; proje geliştirme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir. Bunun sayesinde öğrenciler, ekip çalışmaları, proje yönetimi gibi beceriler kazanırlar.

21.Yüzyıl Becerileri Geliştirme

Denizli Uğur Okullarında geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirme hedefiyle lisede akademik ders ve rehberlik çalışmaları birleştirilerek, 21. yüzyıl becerileri kazandırılır.

 1. Yüzyıl Becerileri

 • Düşünme Yollarını Kullanma Becerileri

 • Çalışma Yollarını Kullanma Becerileri

 • Çalışma Araçlarını Kullanma Becerileri

 • Yaşam Becerileri

Uğur Internatioal

Uğur International kapsamında öğrenciler, Kanada, İngiltere ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken, sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirirler.

Yurt Dışı Lise Değişim Programları

Yurt dışında lise okumak isteyen öğrenciler, Amerika başta olmak üzere Kanada, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve Yeni Zelanda gibi önde gelen dünya ülkelerinde lise eğitimi alabilirler. Öğrenciler bulundukları kademe ve planlara göre eğitim hayatlarının bir dönemini, bir yılını ya da tamamını yurt dışı lise programlarında tamamlayabilirler.

Yaz Okulları

Yoğun bir ders yılının sonunda Denizli Uğur Okulları öğrencilerine özel yaz okulu programlarında yabancı dil eğitimi, yurt dışında yapılan pratikle ileri seviyeye taşınır. Gerçekleştirilen programların amacı yabancı dil öğrenimini desteklemekle birlikte aynı zamanda seyahat edilen ülkenin coğrafi, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle öğrencileri buluşturmaktadır. İsteyen tüm öğrenciler, İngiltere’deki yaz okulunda dil eğitimi alabilirler.

Yurt Dışı ve Yurt İçi Geziler

Yurt dışı ve yurt içi gezilerle öğrenciler, yabancı dillerini geliştirme imkanı bulurken, farklı kültürleri tanıyarak dünyaya bakış açılarını geliştirirler. Planlanan yurt dışı gezileri arasında öğrencilere unutulmaz bir deneyim kazandıracak programlar bulunur. Bu programlar ile öğrenciler, kendi kültürlerini yeni insanlara aktarmayı öğrenir, yabancı dil becerilerini geliştirebilir ve uluslararası bir deneyim kazanarak eğitime devam edebilirler.

Uğur Kültür Sanat Akademi

Uğur Kültür Sanat Akademi bünyesinde ortaokul öğrencileri için tasarlanan görsel sanatlar ve yaratıcı drama eğitimleri ile çağdaş, yaratıcı ve demokratik bireyler yetiştirilmesinin yanı sıra beden dilini kullanabilen ve ne istediğini ifade edebilen bireyler yetiştirilmesi hedef alınmıştır.

Ortaokul öğrencileri için tasarlanan eğitimlerde özellikle Orff teknikleri ile oluşturulan müzik eğitimleri ile öğrencilerin ritim, müzik, dans ve konuşma yetenekleri olgunlaştırılmaktadır.

Uğur Kültür Sanat Akademi yıllık planlaması dahilinde öğrencilere piyano, bale, ritim ve perküsyon, halk oyunları kursları, gitar, keman, bağlama, yan flüt, modern dans, yaratıcı dama gibi alanlarda eğitimler verilmektedir.

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Denizli Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslarına göre yapılan sınavların liseye giriş sınavlarında liseye girişi sınavlarına hazırlık amacıyla 5 temel sınav türü bulunur.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

 • TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı)

 • GBS (Genel Başarı Sınavı)

 • AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı)

 • LGDS (Liseye Giriş Deneme Sınavı)

 • UKS (Uğur Kabul Sınavı)

Uğur’da Aktif Yaşam

Spor; sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonudur. Aktif şekilde spor yapan çocuk, sistemli ve disiplinli çalışmaya, hedef koymaya ve başarmaya odaklanır.  Bu alışkanlıkları hayatına yansıtan öğrencinin ders başarısı da pozitif yönde etkilenir.

Uğur Okulları, öğrencilere fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişiminin yanında; kendine güvenmeyi, takım ruhu kazanmayı, kaybetmeyi kabullenmenin de bir erdem olduğunu ve tüm spor branşlarını tanıtmayı amaçlar.

Denizli Uğur Okullarında sportif çalışmaların yanında sosyal çalışmalar da önemli rol oynamaktadır. Öğle tatillerinde öğrencilerin rahatlamalarını sağlamak amacıyla sınıflar arası turnuvalar ve etkinlikler düzenlenir. Öğrenciler, yetenekleri doğrultusunda, spor yapabilmeleri için okul takımlarına yönlendirilir ve il, ilçe, özel turnuvalarda okulu başarıyla temsil etmelerini sağlamak hedeflenir.

UVEM Uğur Veli Eğitim Merkezi

Sağlıklı bir öğretim, ancak okul, öğrenci ve veli iş birliği ile tamamlanır. Denizli Uğur Okulları geleceğin bireylerini yetiştirirken, velilerini de bu geleceğe hazırlar. Gelişen eğitim koşullarında veliyle birlikte hareket edebilmek, ihtiyaçları birlikte belirleyerek hedefleri oluşturmak açısından Denizli Uğur Okulları, veli iletişimine büyük önem verir. Bireysel danışman, eğitsel danışman ve mentorlar, veliler ile bireysel ve grup görüşmeleri yaparak onların soru ve görüşlerini paylaşır.

Yıl boyunca öğrencilerin davranış gelişimleri, sosyal uyum süreçleri gözlemlenir. Bireysel çalışmalarda öğrencinin gelişim hızı ve yaşamsal değişikliğine göre düzenli olarak veliye rehber öğretmen tarafından bilgi aktarımı yapılır. Öğrencinin Kişisel Gelişim Dosyası veli ile düzenli olarak paylaşılır. Kişisel gelişiminde aile içinde de olumlu davranışların geliştirilmesi hedeflenir.

Yıl içinde alanında uzman kişiler tarafından eğitim programları ve seminerler düzenlenir. İletişim, çevreye uyum, mesleki gelişim, sağlıklı yaşam gibi öğrencilerin yaşam alanlarını düzenleyen ve kişisel gelişimini olumlu destekleyecek konular, ailelerin de içinde bulunduğu çalışmalarla geliştirilir.

Yabancı Dil Eğitimi

Denizli Uğur Okullarında İngilizce yancı dil eğitimi verilmektedir. 8. Sınıf öğrencilerinin yıl sonunda, Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) hedeflerine uygun olarak B1.2 ve B2.1 seviyesine gelmeleri amaçlanır.

Uğur Okullarının Hedefi

 • Öğrencilerinin İngilizce dil eğitimi ile Cambridge Üniversitesi English Language Assessment (FLYERS, KET, PET, FCE) sınavlarında başarılı olmalarını,

 • Avrupa Dil Gelişim Dosyası çalışmaları ile öğrencilere kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alma becerisini kazandırayı,

 • Öykü ve şiir etkinlikleri ile yabancı dil öğrenme süreçlerine katkıda bulunmayı,

 • Drama, münazara ve sunum etkinlikleriyle öğrendikleri yabancı dili doğru ve akıcı kullanmalarını,

 • Ortaöğretimde başarılı olabilmeleri için gereken dil iletişim becerileri sağlamaktır.

Uğur Okulları Öğrencilerinin Yetkinlikleri

Dinlediğini Anlama

Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşmaları, konferansları ve açık oturumları ana hatlarıyla takip edebilir, televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların ve standart dildeki filmlerin çoğunu anlayabilir.

Sözlü Anlatım

Çok çeşitli konularla ilgili açık ve ayrıntılı betimlemeler sunabilir, çeşitli seçeneklerin olumlu/olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilir.

Okuduğunu Anlama

Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri güncel sorunlar ile ilgili makaleleri ve raporları okuyabilir, çağdaş edebi düz yazıyı anlayabilir.

Yazılı Anlatım

İlgi alanına giren çok çeşitli konularda anlaşılır ayrıntılı metinler yazabilir. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak fikir belirtilebilir ve nedenler ileri sürebilir.

Olayların ve deneyimlerin kişi için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran metinler yazabilir.

Karşılıklı Konuşma

Ana dilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilir, bildik bağlamdaki tartışmalarda kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek tartışmalarda kendi görüşlerini açıklayıp destekleyerek etkin rol oynayabilir.

Yayınlar ile Her Yerde Bilgiye Erişim

Denizli Uğur Okullarında ortaokul eğitimi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrenci ihtiyacına uygun, bireyselleştirilmiş modüler eğitim materyalleri kullanılır. Denizli Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli, nitelikli basılı yayınlarla birlikte, yeni çağın eğitim teknolojileriyle bilgiye her yerde erişim sağlanır.

5.Sınıf Yayınları

 • MEB Ders Kitapları

 • Konu Anlatım Kitapları

 • Konu Kavrama Testleri

 • Soru Bankaları

 • Sınıf İçi Uygulama Defteri

 • Hafta Sonu Ödev Fasikülü

 • Genel Başarı Sınavları

 • Merkezi Ortak Denemeler

 • AGİS ve LGDS Sınavları

 • Uğur Kabul Sınavları

 • Rehberlik Yayınları

6.Sınıf Yayınları

 • MEB Ders Kitapları

 • Konu Anlatım Kitapları

 • Konu Kavrama Testleri

 • Soru Bankaları

 • Sınıf İçi Uygulama Defteri

 • Hafta Sonu Ödev Fasikülü

 • Genel Başarı Sınavları

 • Merkezi Ortak Denemeler

 • AGİS ve LGDS Sınavları

 • Uğur Kabul Sınavları

 • Rehberlik Yayınları

7.Sınıf Yayınları

 • MEB Ders Kitapları

 • Konu Anlatım Kitapları

 • Konu Kavrama Testleri

 • Soru Bankaları

 • Sınıf İçi Uygulama Defteri

 • Hafta Sonu Ödev Fasikülü

 • Genel Başarı Sınavları

 • Merkezi Ortak Denemeler

 • AGİS ve LGDS Sınavları

 • Uğur Kabul Sınavları

 • Rehberlik Yayınları

8.Sınıf Yayınları

 • MEB Ders Kitapları

 • Konu Anlatım Kitapları

 • Soru Bankaları

 • Sınıf İçi Uygulama Defteri

 • Tekrar Fasikülleri

 • Merkezi Ortak Denemeler

 • Rehberlik Yayınları