Anadolu Lisesi

Akademik Kur Sistemi

Denizli Uğur Okullarında dersler kademeli olarak ele alınır. 9. ve 10. Sınıflarda ASDF destekli ‘’Akademik Kur Sistemi’’ uygulanmaktadır.Okula başladıkları andan itibaren öğrenciler, Akademik Kur Sistemi ile ilgili branşlarda her konu ve kazanımda etkin bir eğitim sürecine dahil olur. Öğrencilere bir yandan temel akademik yetkinlikler kazandırılırken diğer yandan kariyer planlamaları yapılır ve meslek seçimine yönelik gelişimleri izlenir.Akademik Kur Sistemi ile derslere göre elde edilen başarılar değerlendirilerek oluşturulan esnek sınıflarda, pekiştirme amaçlı tekrar dersleri yapılır. Her sınıf düzeyinde okul mevcuduna göre temel, yeterli ve akademik düzey grupları oluşturulur.

Amerika ve Kanada’da Ücretsiz Yabancı Dil Eğitimi

Yoğun bir ders yılının sonunda Denizli Uğur Okulları öğrencilerine özel yaz okulu programlarında yabancı dil eğitimi, yurt dışında yapılan pratikle ileri seviyeye taşınır. Uğur Okulları öğrencileri, 9. Sınıftan itibaren her yaz Amerika’da mentora College Washington, D.C.’de ve Kanada’da CES Toronto’da gerçekleştirilen yaz okullarına katılma imkanına sahiptir.

Mentora College Washington D.C.

Mentora Collage, uluslarası eğitim alanında iyi bilinen, saygınlık kazanmış bir eğitim kurumudur. Her öğrencinin yüksek verim alabilmesi için farklı tasarlanmış, esnek müfredatlı programlar sunar. Deneyimli öğretmenler, donanımlı tesisler ve önemli lokasyona sahip Mentora Collage, öğrencilerin gerçek bir Amerika deneyimi yaşamasını sağlar. Program kapsamında, öğrencilerin İngilizce’yi yaşayarak ve konuşarak tecrübe etmeleri amaçlanır. Mentora Collage Washington,  D.C. yaz okulu programına katılan Uğurlular, 3 hafta ücretsiz İngilizce dil eğitimi imkanından yararlanır.

CES Toronto

CES Toronto, dünya standartlarında verdiği İngilizce eğitimlerinin yanı sıra öğrencilere pek çok sosyal aktivite imkanı da sağlamaktadır. CES Toronto’da eğitim alan öğrenciler, Kanada’nın en güzel şehirlerinden biri olan Toronto’nun tarihi ve kültürel tüm güzelliklerini de kolaylıkla görebilirler.CES Toronto’da yaz okulu programına katılan Uğurlular, 3 hafta ücretsiz İngilizce dil eğitim imkanından yararlanır. Program, lise düzeyindeki öğrenciler için özel olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler haftada 20 saat, toplamda 60 saat yazılı, sözlü ve dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik yoğunlaştırılmış İngilizce eğitimi alırlar. Öğrenciler, program süresince müze, üniversite ve tarihi mekanlara yapılan ziyaretler ve sosyal aktiviteler ile bölgenin kültürünü yaşayarak İngilizce deneyimi kazanırlar.

Eğitimde ASDF Modeli

Denizli Uğur Okullarında ‘’ASDF Eğitim Modeli’’ uygulanır. ASDF Eğitim Modeli, öğrencilerin ve velilerin hayalini kurdukları kalitede bir eğitim ve akademik standartlar sunar. ASDF eğitim anlayışı, öğrencilerin doğal bir çevrede kültürel ve sosyal paylaşım içinde bulunarak, deneyimleyerek öğrenmelerini sağlar.


 

Denizli Uğur Okullarında uygulanan ASDF Eğitim Modeli ile,

 • Güvenli, konforlu ve öğrencilerin fiziksel ve psikososyal gelişimini destekleyen bir çevrede eğitim verilir.

 • Öğrencilerin en iyi üniversiteyi kazanabilmesi için akademik potansiyeli en üst düzeye çıkarılır.

 • Öz güvenli, sorumluluk sahibi, çok yönlü küresel vatandaşlar yetiştirilir.

ASDF Nedir, Eğitimde Nasıl Uygulanır?

ASDF, öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimini destekleyen Denizli Uğur Okullarına özgü eğitim modelidir.

Akademik

Denizli Uğur Okullarında öğretmen kadrosundan yabancı dil eğitimine, kariyer planlamasından sınav başarısına kadar, öğrenciye bilişsel gelişimi de dikkate alınarak en iyi eğitim verilir.Öğrenciler sınavlara hazırlanırken ihtiyaç duydukları eğitimi alırlar.

Duygusal

Öğrencilere olumlu düşünme, duyguları yönetme, benlik saygısı geliştirme gibi beceriler kazandırılır. Kişiye özgü danışmanlar ile öğrencilerin duygusal ihtiyaçlarını karşılayan bir çevre oluşturulur.

Sosyal

Denizli Uğur Okulları, öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesini sağlayacak olan kulüp ve atölye çalışmaları, kültürel projeler, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve kişisel gelişim odaklı projeleri destekler. Uğurluların akademik başarının yanında, kendini ifade edebilme, sosyal çevreyle dengeli bir iletişim kurma, toplumsal beklentileri karşılama gibi becerilerini geliştirmeleri ve sosyal başarı kazanmaları sağlanır.

Fiziksel

Okul öncesinden lise dönemine kadar öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanır. Kendi yaş grubuna uygun becerileri sergileyebileceği aktiviteler içerisinde yer almasına önem verilir. Tüm öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarıları doğrultusunda etkinlikler yapmaları sağlanır.

Eğitime Teknolojik Destek

Denizli Uğur Okullarında teknoloji biriminin katkılarıyla hazırlanan online platformlar ve özgün sorulardan oluşan zengin içerikli yayınlarla öğrencilerin bilgiye 7/24 ulaşmaları sağlanır.


 

U-Digital

U-Digital, etkileşimli ders laboratuvarı, konu anlatım vdeoları, soru çözüm videoları, online ve basılı sor çözüm videolarını barındırır. Aynı zamanda da öğrencilerin sosyal becerileri ile başarı durumunu takip ederek her öğrenci için birer Akademik Gelişim Dosyası oluşturur.

İçerikApp

İçerikApp, Denizli Uğur Okuları öğretmenlerinin, kurum tarafından öğrencilerin eğitim kalitesi için hazırlanmış ders müfredatlarına, içeriklerine ve materyallerine kolayca ulaşabileceği bir platformdur.

Kişiye Özgü Rehberlik

Türkiye’de ilk kez Denizli Uğur Okullarında hayata geçirilen, kişiye özgü gelişimsel ve kariyer odaklı rehberlik ile öğrencilerin kariyer planlarını yapabilmeleri için en geçerli bilimsel araçlar kullanılarak, en uygun danışmanlık metotlarıyla bilinçlendirme ve yönlendirme hizmeti verilir. Dünyada uygulanan eğitim sistemleri incelenerek ülkemiz eğitim sistemine alternatif çözümler üretilmesi amaçlanır.

Her Öğrenciye Özel, Alanında Uzman 3 Danışman

Kişiye Özgür Rehberlik ile her öğrenci kariyer danışmanı, bireysel danışman ve eğitsel danışman olmak üzere alanında uzman 3 danışman tarafından izlenir.

Kariyer Danışmanı

Kariyer portfolyosu çalışmaları yaparak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitsel ve mesleki kararlarını yönlendirir. Üniversiteye giriş sınav sistemi ve test teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirir.

Bireysel Danışman

Öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişisel özellikleri konusunda bilgi edinerek psikososyal-davranışsal gelişimlerine yardımcı olur.

Eğitsel Danışman

Öğrencinin sınıf içi tutumları, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, problem çözme yeteneği gibi okuldaki sosyal davranışlarını inceler.

Kur Ölçme ve Değerlendirme

Her yıl 4 defa AGİS (Akademi Gelişimi İzleme Sınavı) uygulanır. Her dersten en az 3’er Değerlendirme/Tamamlama çalışması dokümanı hazırlanır. Her kurun sonunda; ÜGDS (Üniversiteye Girişi Deneme Sınavı) uygulanır ve ölçme değerlendirme sonuçları okullara gönderilir. Her sınav sonucunda öğrenciye eksik konu analiz raporu oluşturulur ve rapor sonucuna göre öğrenme gruplarına özgü çalışmalar yapılır.

Denizli Uğur Okullarında her öğrencinin akademik gelişimi ve gelecek planlama çalışmaları, okula başladığı andan itibaren Akademik Gelişim Dosyası (AGD) ile takip edilir. Öğretmen ve veliler öğrencinin gelişimini öğrenci portfolyosundan takip edebilir.

21. Yüzyıl Becerileri Geliştirme

Denizli Uğur Okullarında geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirme hedefiyle lisede akademik ders ve rehberlik çalışmaları birleştirilerek, 21. yüzyıl becerileri kazandırılır.

21. Yüzyıl Becerileri

 • Düşünme Yollarını Kullanma Becerileri

 • Çalışma Yollarını Kullanma Becerileri

 • Çalışma Araçlarını Kullanma Becerileri

 • Yaşam Becerileri

Uğur International

Uğur International kapsamında öğrenciler, Kanada, İngiltere ve ABD gibi dünyanın birçok ülkesinde eğitim alırken, sosyal ve kültürel açıdan vizyonlarını geliştirirler.

Yurt Dışı Üniversite Programları

Lise eğitiminde devam eden ve üniversite eğitimini yurt dışında sürdürmek isteyen Denizli Uğur Okulları öğrencileri, Uğur International tarafından sunulan üniversite danışmanlığı hizmetinden yararlanarak dünyanın önde gelen üniversitelerine kayıt şartlarını öğrenebilir ve başvuru sürecine destek alabilirler.

Yaz Okulları

Yoğun bir ders yılının sonunda Denizli Uğur Okulları öğrencilerine özel yaz okulu programlarında yabancı dil eğitimi, yurt dışında yapılan pratikle ileri seviyeye taşınır. Gerçekleştirilen programların amacı yabancı dil öğrenimini desteklemekle birlikte aynı zamanda seyahat edilen ülkenin coğrafi, tarihi, kültürel ve sanatsal zenginlikleriyle öğrencileri buluşturmaktadır. Öğrencileri, 9. sınıftan itibaren Amerika’da Washington, D.C. Mentora ve CES Toronto Dil Okullarında dil eğitimi alabilir.

Yurt Dışı ve Yurt İçi Geziler

Yurt dışı ve yurt içi gezilerle öğrenciler, yabancı dillerini geliştirme imkanı bulurken, farklı kültürleri tanıyarak dünyaya bakış açılarını geliştirirler. Planlanan yurt dışı gezileri arasında öğrencilere unutulmaz bir deneyim kazandıracak programlar bulunur. Bu programlar ile öğrenciler, kendi kültürlerini yeni insanlara aktarmayı öğrenir, yabancı dil becerilerini geliştirebilir ve uluslararası bir deneyim kazanarak eğitime devam edebilir.


 


 

Uğur Okullarında Sınav Sistemi

Denizli Uğur Okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslara göre yapılan sınavların yanında üniversiteye giriş sınavlarına hazırlık amacıyla 7 temel sınav türü bulunur.

Önceden belirlenmiş bir program çerçevesinde düzenlenen bu sınavlar ile öğrencilerin akademik başarısı, öğrenme düzeyindeki gelişme ve değişimler sürekli olarak izlenir ve kontrol altında tutulur.

 • YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)

 • LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)

 • GBS (Genel Başarı Sınavı)

 • UKS (Uğur Kabul Sınavı)

 • AGİS (Akademik Gelişimi İzleme Sınavı)

 • ÜGDS (Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı)

 • LDS (Lise Değerlendirme Sınavı)


 

Üniversite Ön Hazırlık Programı

Denizli Uğur Okulları öğrencileri, hayal ettikleri üniversiteyi kazanacak düzey ve yeterlilikte eğitim alırlar. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Uğur Okullarının 11. ve 12. Sınıflarında ‘’Üniversite Ön Hazırlık Programı’’ uygulanır.

Öğrencilerini dünya üniversitelerine hazırlayan Uğur Okullarında, 11. sınıf eğitimi akademik takvimde 2 hafta önce başlar. 9. ve 10. sınıf konularının genel tekrarı yapılarak, öğrencilerin konu eksiklerini tamamlaması, gelecekte okumak istedikleri bölüm ve seçmek istedikleri meslek hakkında kapsamlı bilgi alması hedeflenir. 11. sınıf eğitim döneminde öğrencilere bir yıl boyunca hem 11. sınıf müfredatı hem de YGS konuları birlikte verilir.

12. sınıf eğitimi akademik takvimden 3 hafta önce başlar. Öğrenciler, üniversite sınavlarına hazırlanırken aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığının kazanımları dikkate alınarak eğitim alırlar. 12. Sınıfın ilk dönemi kariyer danışmanı eşliğinde ikinci üniversite tercihi ve gerçekçi gelecek planlaması yapılır.Denizli Uğur Okulları uzman rehberlerin desteği ile öğrencinin sınav öncesi motivasyonunu arttıracak çalışmalar yapılır.

UVEM Uğur Veli Eğitim Merkezi

Sağlıklı bir öğretim, ancak okul, öğrenci ve veli iş birliği ile tamamlanır. Uğur Okulları geleceğin bireylerini yetiştirirken, velilerini de bu geleceğe hazırlar. Gelişen eğitim koşullarında veliyle birlikte hareket edebilmek, ihtiyaçları birlikte belirleyerek hedefleri oluşturmak açısından Denizli Uğur Okulları, veli iletişimine büyük önem verir. Bireysel danışman, eğitsel danışman ve Kariyer danışmanı, veliler ile bireysel ve grup görüşmeleri yaparak onların soru ve görüşlerini paylaşır.

Yıl boyunca öğrencilerin davranış gelişimleri, sosyal uyum süreçleri gözlemlenir. Bireysel çalışmalarda öğrencinin gelişim hızı ve yaşamsal değişikliğine göre düzenli olarak veliye rehber öğretmen tarafından bilgi aktarımı yapılır. Öğrencinin Kişisel Gelişim Dosyası veli ile düzenli olarak paylaşılır. Kişisel gelişiminde aile içinde de olumlu davranışların geliştirilmesi hedeflenir.

Yıl içinde alanında uzman kişiler tarafından eğitim programları ve seminerler düzenlenir. İletişim, çevreye uyum, mesleki gelişim, sağlıklı yaşam gibi öğrencilerin yaşam alanlarını düzenleyen ve kişisel gelişimini olumlu destekleyecek konular, ailelerin de içinde bulunduğu çalışmalarla geliştirilir.

‘’Öğrenmeyi Öğrenme’’ Çalışmaları

Metin içinden yeni yapıların anlamını çıkarma, kendi bilgi eksikliklerini saptayabilme ve giderme, proje hazırlama ve sunma gibi öğrenmeyi öğreten çalışmalara önem verilmektedir.

Okuma/Yazma Becerilerini Geliştirme Çalışmaları

Kitap okuma sonrası proje ödevleri verilir, ardından sınıf içinde bu konulardan bahsedilmesi, benzer hikaye, şiir yazma çalışmalarının teşvik edilmesi; ayrıca öğrencilerin okuma ve yazma zevki kazanmaları hedeflenir.

Yayınlar İle Her Yerde Bilgiye Erişim

Denizli Uğur Okullarında eğitim süresi boyunca, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen mevcut ders kitaplarının yanında öğrenci ihtiyacına uygun, bireyselleştirilmiş modüler eğitim materyalleri kullanılır. Denizli Uğur Okullarının eğitim modeline göre kurgulanmış özgün sorulardan oluşan, zengin içerikli, nitelikli yayınlarla birlikte yeni çağın eğitim teknolojileriyle bilgiye her yerde erişim sağlanır.

9. Sınıf Yayınları

 • Sınıf MEB Ders Kitapları

 • Akıllı Defter

 • Soru Bankası

 • AGİS-ÜGDS ve Uygulama Testleri

 • Genel Başarı Sınavı

 • Uğur Kabul Sınavı


 

10. Sınıf Yayınları

 • Sınıf MEB Ders Kitapları

 • Akıllı Defter

 • Soru Bankası

 • AGİS-ÜGDS ve Uygulama Testleri

 • Genel Başarı Sınavı

 • Uğur Kabul Sınavı

11. Sınıf Yayınları

 • Sınıf MEB Ders Kitapları

 • Konu Kavrama Testleri

 • Akıllı Defter

 • Soru Bankası

 • YGS-LYS Denemeleri

 • GBS Denemeleri

11. Sınıf YGS Yayınları

 • YGS Konu Anlatım Kitapları

 • YGS Soru Bankası

 • YGS Konu Kavrama Testleri

 • YGS Denemeleri

 • Rehberlik Yayınları

12. Sınıf Yayınları

 • Sınıf MEB Ders Kitapları

 • Soru Bankası

 • YGS-LYS Konu Kavrama Testleri

 • YGS-LYS Soru Bankası

 • YGS-LYS Çalışma Fasikülü

 • YGS-LYS Denemeleri

 • Rehberlik Yayınları