Facebook Denizli Uğur Dershanesi
İnstagram Denizli Uğur Dershanesi
Twitter Denizli Uğur Dershanesi
DUYURULAR / 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DESTEĞİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİ VELİLERİNİN YAPACAKLARI İŞLEMLER


a) Veliler/vasiler öğrencinin kayıtlı olduğu resmi/özel okul müdürlüklerinden başvurularını yapacaklardır.


b)Veliler/vasiler yönetmelik eki (EK-12) de ki bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacaktır. Yanlış bilgi ve belge sunanların başvuruları ve teşvik hakları geçersiz sayılacak olup haklarında yasal işlem yapılacaktır.


c)Veliler/vasiler 2016/2017 veya 2017/2018 eğitim öğretim yıllarına ait Uluslar arası federasyonlarca yapılmış olan olimpiyatlar, il milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü ile ilgili federasyonlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (1.-2.- 3. ) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.


ç) Veliler/vasiler eğitim öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerinden anne ve baba veya veli/vasiye ait 2018 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarndan herhangi birinin (kira geliri, nafaka, bilirkişilik ücreti, görev tazminatı, döner sermaye, ek ders ücreti gibi ek ödemeler ve diğer gelirler dahil) aylık toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ile e-kılavuz ekinde yer alan gelir beyan taahhütnamesini başvuru enasında okul müdürlüğüne teslim teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2018 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beya etmeyen anne ve baba veya veli/vasi ise ilgili kurumlardan 2018 yılında gelir getirici herhangi bir işinin ve SGK kaydının olmadığına dair belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.


d) Veliler/vasiler üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya 2018-2019 eğitim öğretim yılında üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-okul sistemi dışında ki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir.


e) Veliler/vasiler yönetmelik eki olan eğitim ve öğretim desteği verilebilecek öğrencilerin tesbit formunun (Ek-12) 4. maddesinin 4. ve 5. satırlarında yer alan durumlara ilişkin onaylı belgesini okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir. ( Anne-baba-kardeş veya öğrencinin %50 ve üzeri oranında engelli olması)


f) Veliler Ek-12 nin 6. maddesinde belirtilen 5580 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen çocukların belgelerini okul müdürlüğüne teslim edeceklerdir. (harp veya vazife malülü sayılanların çocukları ile haklarında koruma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar)


g)Eğitim ve öğretim desteği tercihi yapmaya hak kazanan öğrencileinn velileri başvuru ve yerleştirme takviminde belirtilen tarihlerde e-okul üzerinden en fazla 15 okul tercihi yapabilecektir.


NOT: Başvurular 16 Ağustos- 6 Eylül 2018 arasında okulumuzda yapılacaktır. Teşvikten faydalanmak isteyen velilerimizin istenilen belgelerle birlikte okulumuza gelmeleri gerekmektedir.