Facebook Denizli Uğur Dershanesi
İnstagram Denizli Uğur Dershanesi
Twitter Denizli Uğur Dershanesi
KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ / Erken Uyarı Uyarı Sınavı (ERUS)
Erken Uyarı Uyarı Sınavı (ERUS)


“Erken uyarı hızlı çözüm demektir”

ERUS, öğrencilerin kayıt oldukları programa başlamadan önce öğrenme eksikliklerini teşhis eder. Bu eksikliklerin giderilmesi için program hazırlar.


Birçok öğrencinin başarısız olmamasının ana sebebi geçmiş yıllardan kalan eksikliklerinin giderilmeden yeni konular öğrenmeye devam etmesidir. Bu yüzden, Uğur Dershanelerinde Erken Uyarı Sınavı (ERUS) ile öğrencilerimizin geçmişteki eksiklikleri belirlenir ve yeni öğretim dönemi başlamadan bu eksiklikler giderilerek yeni öğretim dönemine eksiksiz başlaması sağlanır.


'Kişiye Özgü Öğretim' sistemi, öğrencilerin Uğur'la tanıştıkları ilk günden itibaren kendilerini ve öğrenme stilierini daha iyi tanımlarını ve öğrenci-­veli-öğretmen işbirliğiyle bireye en uygun Öğretim yönteminin belirlenmesini temel alıyor. Dolayısıyla ilk aşamadan son aşamaya kadar yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bireyin ilgi alanlarının, ihtiyaçlarının, kişisel özelliklerinin ve öğrenme stilierinin belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor. 

 'Kişiye Özgü Öğretim' in en önemli parçalarından birisi de 'Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi', kısa adıyla ' AKORD'. Peki nedir 'AKORD' ?


AKORD, öğrencilerin öğrenim süreclerinde içine düştükleri kavram eksikliği ya da yanılgılarının teşhisine ve buna bağlı olarak bu öğrenme güçlüklerinin tedavisine yönelik web tabanlı, Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek sistemidir. AKORD nasıl çalışır? AKORD, sınıf içi öğretiminde uygulanmak üzere hazırladığı sınav ve ödevlerin sonuçlarını değerlendirerek, heterojen bir sınıfı, içinde bir veya birden fazla öğrencinin bulunduğu, aynı ön-koşul ilişkili kavramlarda benzer öğrenme güçlükleri gösteren homojen öğrenme gruplarına ayırır. Bu grupların bilgi seviyelerini bilişsel düzeyde teşhis eder. Öğrenme gruplarında ortaya çıkan bu ön-koşul ilişkili kavramların öğrenilme güçlük düzeylerini bu bilgi seviyeleri ile hizalar. Buna göre aynı öğrenme grubunda bulunan öğrencilere konu ve soru bankası içerisinden, gereksinimleri doğrultusunda özelleştirilmiş konu anlatımlı ve alıştırmalı ödevler hazırlar. Ardışık sınıf içi sınavların ve ödevlerin sonuç kayıtlarını sisteminde sürekli değerlendirerek, öğrencilerin bir sonraki adımda hangi kavramları öğrenebileceklerine karar verir. Buna göre sınıf öğretmenine, konu ve soru bankası içerisinden ünite ve ders planı hazırlar. Bu sayede sınıf-içi öğretimde, öğrencilerin birbiri ile ön-koşul ilişkili kavramları daha hızlı, doğru ve kalıcı öğrenebilmeleri için, tedavi ve pekiştirmeamaçlı bir öğrenme döngüsü kurar.


'Kişiye Özgü Eğitim' sistemin hangi aşamalarında ölçme ve değerlendime çalışmalarına yer veriliyor? Uygulama sürecini anlatır nasıldır?

Bildiğiniz gibi "Kişiye Özgü Eğitim Sistemi "nin en önemli başlangıç ayaklarını Kişisel Öğrenme Stili Testi – KÖS ve Erken Uyarı Sınavı – ERUS oluşturuyor. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları veAKORDERUS'tan başlayarak öğretim yılı içerisinde öğrencilere uygulanan her türlü sınav ve ödevlerde uygulanır. Bu süreçlerin her bir aşamasında sınıf öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere çeşitli detaylarda sürekli raporlama yapılacak ve bu sayede eğitim – öğretim sürecinin tüm tarafları birbirinden eş zamanlı olarak sağlıklı bilgilendirilmiş olacaklar. Bu raporlamalardaki yönlendirmeler ve buna bağlı oluşturulacak destek öğretim materyalleri Öğrenme Pencerelerinin en önemli yardımcı elemanları olacaklardır.

Öğrenciyle ilgili olarak özellikle hangi yanlar belirleniyor?

Ölçme ve değerlendirme perspektifinden bakacak olursak, sistem öğrenme ürünlerinin yanı sıra öğrenme süreçlerini de takip ediyor olacak. Bu takip sürecinde üretilecek olan raporlar; öğrencilerin hem başarı yüzdelerini hem de ağırlıklı olarak hangi hedef ve davranışlara bağlı ön-koşul ilişkili kavramların öğrenilmesinde ilerleme kaydettiklerini gösteriyor olacaklar.

Bu yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımının sisteme getirileri nelerdir?

Bu yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımının sisteme getirisi verimliliktir. Bu verimlilik sayesinde, hem öğrenciler hem de öğretmenler artık daha az zamanda daha çok bilgiyi daha hızlı, doğru ve kalıcı işleme şansına kavuşacaklar.