Facebook Denizli Uğur Dershanesi
İnstagram Denizli Uğur Dershanesi
Twitter Denizli Uğur Dershanesi
KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ / Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS)-Kariyer Yolu Testi (KYT)
Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS)-Kariyer Yolu Testi (KYT)

“Nasıl Öğreniyorum?”

Sen herkesten farklısın. Nasıl parmak izin sana özelse öğrenme stilin de sana özeldir. Bu yüzden Uğur Dershanelerinde Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS) ile nasıl öğrendiğini öğrenerek eğitimine başlarsın.

Nasıl Öğreniyorsun?

Kişisel Öğrenme Stili Raporu: KÖS sonucunda her öğrencinin kişisel öğrenme stili raporu çıkar. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye danışmanlık yapar.

Sınıfın Öğrenme Stili Raporu: KÖS Sınıf Raporları öğretmenlerle paylaşılır. Bu sayede derse giren öğretmen, dersine girdiği sınıftaki öğrencilerin genel öğrenme özelliklerini bilir ve dersini buna göre anlatır.

Öğrenme Stiline Uygun Ders Çalışma: Öğrenciler ders dışı çalışmalarını öğrenme stillerine göre hazırlanan programlarla yaparlar.

FARKLILIĞINIZIN KEYFİNİ ÇIKARIN , KİŞİSEL ÖĞRENME STİLİ TESTİ-KARİYER YOLU TESTİ

“Hiçbir şey anlamıyorum”, “Bu konu çok sıkıcı”, “Neden ders çalışmak zorundayım”, “Ders çalışmak istemiyorum”... Ders çalışırken böyle pek çok düşünce geçer aklımızdan. Ders çalışabilmek için öncelikle bu düşüncelerle baş etmemiz gerekir. Bir de öğretmenlerin ve ailemizin ders  çalışmak ile ilgili söylediği sözler gelir aklımıza: “Ancak düzenli ders çalışırsan başarılı olursun”, “Gece vakti ders çalışılmaz”, “ Ders masa başında çalışılır”, “Televizyon seyrederek ya da müzik dinleyerek ders çalışılmaz”. Ancak bu kurallar pek çok öğrenci için doğru değildir. Başarılı olmak için iletilen ders çalışma kuralları bazı öğrenciler için başarısızlığın sebebidir.

Başarısızlığın çözümü öğrenme stilleri

Öğrenme stili; her kişinin zor ve yeni bilgilere konsantre olma, işleme, sindirme ve hatırlama yoludur. Dunn&Dunn

Ders çalışma ve öğrenme ile ilgili yaygın olan görüşün aksine değişmez kurallar yoktur. Herkesin ders çalışma kuralları farklıdır ve kendine özeldir. Bir kişinin en iyi ve en kolay öğrendiği yol onun öğrenme stilidir. Öğrenme stilimizi yani nasıl öğrendiğimizi bilirsek başarı da o oranda artar. Öğrenme stili kişilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını ve çalışma verimliliğini etkiler. Öğrenme stiline uygun olarak ders çalışan ve ders anlatılan kişilerin öğrenmeye yönelik ilgilerinin ve başarılarının arttığı görülmüştür. Önemli olan hiçbir öğrenme stilinin diğerinden daha iyi ya da kötü olmadığının bilinmesidir. Sadece farklı öğrenme stilleri vardır. Farklılıklarının bilincine varan ve öğrenme stillerini belirleyen kişiler farklılıklarını güçlü özellikleri olarak kullanıp bu farklılığı avantaja dönüştürebilirler.

Kişisel Öğrenme Stili Testi

Öğrenme stillerini sağlıklı olarak belirleyebilmek için pek çok bilimsel envanter geliştirilmiştir. Bilimsel envanterler öğrencilere, öğretmenlere ve velilere net ve objektif bilgiler sunması açısından önemlidir. Uğur Kariyer Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirilen Kişisel Öğrenme Stili Testi öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemeye amaçlamıştır. Dr. Rita Dunn’ın 1967’de geliştirdiği modeli temel alan Kişisel Öğrenme Stili Testi öğrenme ve ders çalışma yöntemleri ile ilgili pek çok etken ve uyarıcıyı inceler.

1- Düşünme Biçimleri

Kişilerin düşünme biçimleri öğrenme stillerini etkileyen en önemli faktördür. Düşünme biçimleri analitik ve bütünsel olmak üzere ikiye ayrılır. Her kişide aslında bu düşünme biçimleri bulunur. Ancak kişiler genellikle iki düşünme biçiminden birini daha baskın olarak kullanma eğilimindedirler. Bazı kişiler ise her iki düşünme biçimini de eş baskın olarak kullanır.

Analitik Düşünme Biçimi: Analitik düşünme biçimini daha baskın olarak kullanan kişiler bir konuya çalışırken ya da yeni bir konu öğrenirken adım adım ilerlemeyi, detaylar hakkında bilgi sahibi olmayı, konuya odaklanıp sonuca ulaşana kadar devam etmeyi tercih ederler.

Genel Özellikleri

Detaylara önem verme

Mükemmeliyetçi

Rekabetçi

Kontrollü

Otoriteye saygı duyan-itaatkar

Sorumluluk sahibi

Kendini motive edebilen

Planlı-organize

Nasıl çalışırlar?

Adım adım öğrenirler

Sessiz ortamları tercih ederler

Yalnız çalışırlar

Masa başında çalışmak konsantrasyonlarını artırır.

İyi aydınlatılmış ortamları tercih ederler

Bir işi bitirmeden diğer işe başlamazlar

Sabah saatlerinde daha verimlidirler


Bütünsel Düşünme Biçimi: Bütünsel düşünme biçimini daha baskın olarak kullananlar için bir konuya çalışırken öncelikle ana çerçeve hakkında bilgi sahibi olmak daha sonra detaylara odaklanmak önemlidir. Sürekli aynı konu üzerine odaklanmak bütünsel düşünme biçimine sahip olan kişiler verimsizleştirir.

Genel Özellikleri

Risk alabilme

Sosyal-dışa dönük

Bütünü görmeyi tercih etme

Gece saatlerinde çalışmayı tercih etme

Sorumluluklarını yerine getirmekte sorun yaşama

Düşük motivasyon

Düşünceleri dağınık aynı anda birden fazla işe odaklanma

Nasıl çalışırlar?

Öncelikle ana fikri anlamaya çalışırlar

Rahat çalışma ortamlarını tercih ederler

Yoğun aydınlatılmış ortamlarda kendilerini tedirgin hissederler

Müzik dinleyerek çalışırlar

Grup halinde çalışmayı tercih ederler

Sık ara verirler

Aynı anda birden fazla işe odaklanırlar

2- Bilgiyi Algılama Yolları

Görsel (görerek), işitsel (duyarak) ve kinestetik (yaparak) bilgiyi algılama yolları olarak adlandırılır. Sınıf içinde genellikle sadece işitsel öğeler kullanılır. Öğretmen dersi anlatır ve öğrenci dinleyerek konuyu anlamaya çalışır. Ancak öğrencilerin %70’i duydukları ve gördüklerinin üçte ikisini hatırlamazlar. Son dönemlerde bazı görsel öğelere sınıf içinde yer verilse de bunlar tam olarak yeterli değildir. Ayrıca kinestetik yani yaparak ve deneyerek öğrenen öğrenciler için kullanılan etkinlikler oldukça sınırlıdır. Sadece fen derslerinde uygulanan deneyler kinestetik yolla bilgiyi algılayan öğrencilere yöneliktir. Bilgiyi algılama sürecinde sorun yaşayan kişiler bilgilerini kullanmakta ve öğrenmekte zorlanırlar.

GÖRSEL: Görsel olarak bilgiyi algılayan kişiler ders çalışırken ya da öğrenirken:

  • Yazılı kaynaklar çalışmalarının daha verimli olmasını sağlar. Bu yüzden çalışırken konu ile ilgili yazılı kaynaklardan yararlanmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili kitaplar okumak; görseller için yararlı bir çalışma şekli olacaktır.
  • Dış görseller hatırlamayı ve öğrenmeyi kolaylaştırır. Ders çalışırken renkli kalemlerle notlar almak; karalamalar yapmak;  resim, şekil ve grafiklerden yararlanmak daha verimli bir çalışma sağlayacaktır.

İŞİTSEL: İşitsel olarak bilgiyi algılayan kişiler ders çalışırken ya da öğrenirken:

  • Konu ile ilgili duydukları öğrenmelerini hızlandırır ve çalışmalarını daha verimli hale getirir. Bu yüzden çalışmalarını birileriyle tartışarak ya da onları dinleyerek düzenlemeli ve sesli aygıtlardan yardım almalıdırlar. Sınıf içinde öğretmenlerinin anlattıklarını dikkatle dinlemeleri daha sonra onları hatırlamalarına yardımcı olacaktır.
  • Tartışmak, öğrendiklerini başkalarına anlatmak öğrenmelerini hızlandırır ve çalışmalarını daha verimli hale getirir. Bu yüzden ders çalışırken konu ile ilgili konuşabilecekleri ve tartışabilecekleri ortamları tercih etmeleri yararlı olacaktır. Ayrıca konuları sesli olarak anlatmaları ve konu ile ilgili soruları sesli olarak cevaplandırmaları öğrenmelerini kolaylaştırır.


KİNESTETİK: Kinestetik olarak bilgiyi algılayan kişiler ders çalışırken ya da öğrenirken:

Yaşadıkları ya da yaptıkları fiziksel etkinlikler daha iyi öğrenmelerini sağlar. Bu yüzden okulda öğrendiklerini gerçek yaşamdaki deneyimlere dönüştürmek öğrenmelerini pekiştirir. Konularla ilgili deneyler yapmak ya da konularla ilgili mekanları gezmek ve incelemek öğrenmeyi destekler. Eğer böyle bir imkan yoksa ders çalışırken hareketli bir şekilde konuları tekrarlamak kullanabilecekleri diğer bir yöntemdir.

3- ETKENLER

Bilgiyi algılama ve düşünme biçiminin yanında iç ve dış etkenler de öğrenme stilini birebir etkiler. Çalışma sisteminin kişiyi etkileyen durumlara göre düzenlenmesi kişinin motivasyonunu, konsantrasyonunu ve verimini olumlu yönde etkiler.

a- Fiziksel Çevre Tercihi:

Ses-gürültü, aydınlatma - sıcaklık düzeyi; ortamın düzeni ve çalışırken atıştırma ihtiyacı öğrenme başarısında önemlidir. Ders çalıştığınız ortamının öğrenme stiline uygun olarak düzenlenmesi konsantrasyonun ve dolayısıyla öğrenme veriminin artmasını sağlayacaktır.

Ses-Gürültü Düzeyi: Sessiz ya da müzikli/gürültülü ortamlarda çalışma tercihi

Aydınlatma Düzeyi: Yoğun aydınlatılmış ya da az aydınlatılmış (loş) ortamlarda çalışma tercihi

Isı Düzeyi: Sıcak ya da ılık ortamda çalışma tercihi

Çalışma Ortamının Düzeni: Düzenli ya da rahat ortamda çalışma tercihi

Atıştırma İhtiyacı: Çalışırken atıştırmaya ihtiyaç duyma ya da atıştırmayı tercih etmeme

b- Çalışma Saatleri Tercihi

Sabah ya da akşam-gece saatlerinde çalışma tercihi


c- Çalışma Grupları Tercihi

Tek başına ya da grupla çalışma tercihi


d- Ders Çalışmaya Başlama Davranışı

- Ders çalışmaya başlamak için yüksek ya da düşük motivasyona sahip olma.

- Ders çalışmaya başlarken başkası tarafından verilen programı uygulamayı tercih etme ya da kendi programını oluşturma tercihi

e- Zorluklar karşısında tutum

Zor ya da yeni bir konuya çalışırken çalışmayı yarım bırakma veya devam etme/tamamlama eğilimi

f- Otorite ile Çalışma Tercihi

Aile/öğretmen ile birlikte/kontrolünde çalışma ya da çalışmalarını kendi yönlendirme tercihi

g- Birden fazla iş yapma/yapamama

Aynı anda tek bir işe/derse odaklanma ya da birden fazla işle/dersle  ilgilenme tercihi

h- Ders Çalışmada Süreklilik-Konsantrasyon

Uzun süre çalışabilme ve konsantre olmakta zorlanmama ya da konsantre olmakta zorlanma ve uzun süre çalışamama

Başarız değilim, farklıyım!

Öğrenme stilini bilmek sadece derslerde başarılı olmaya yardımcı olmaz. Öğrenme stili aslında kişilerin kendilerini tanımalarını ve güçlü yanlarını ortaya çıkarmalarını sağlar. Öğrenme tüm yaşam boyunca devam eder. Bu yüzden öğrenme stilleri sadece okul sıralarında değil iş dünyasında da başarılı olabilmek için bir anahtardır. Kendi zayıf ve güçlü yanlarını bilen kişi çalışmalarını düzenlerken kendi kurallarını oluşturabilir ve kendini yönlendirebilir.  Bir kişiyi yaşamda öne çıkaran nokta farklılıklarıdır. Farklılıklarını avantaja çeviren kişiler için başarılı olmak tesadüf değildir. Farklılığıyla başarılı olanlardan olmak istiyorsanız siz de öğrenme stilinizi keşfedin.