Facebook Denizli Uğur Dershanesi
İnstagram Denizli Uğur Dershanesi
Twitter Denizli Uğur Dershanesi
KİŞİYE ÖZGÜ ÖĞRETİM MODELİ / Akilli Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi (AKORD)
Akilli Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi (AKORD)


“Neyi Öğrendim, Neyi Neden Öğrenemedim”


AKORD ile öğrencilerimizin kaç yanlış kaç doğru yaptığı değil, neleri öğrenip, neleri neden öğrenemediği teşhis edilir. Ve bu eksiklikler, iyileştirme grupları ile tamamlanır.


Sonucu değil, süreci değerlendiriyoruz: Çünkü öğretmek hedeftir!

AKORD öğrencinin kaç yanlış kaç doğru yaptığının ötesinde Tanı Testleri ile neleri bildiğini, neleri bilmediğini ve neden öğrenemediğini teşhis eder. Tanı Testleri, öğrencinin konuya bağlı alt basamaklardan hangisinde öğrenme zorluğu yaşadığını ortaya çıkarır. Derste öğretilmesi hedeflenen kazanımlara öğrencilerin ne kadar yaklaştığını bulur. Öğrenci kendisine verilen karnede konunun hangi kazanımda öğrenme eksikliği olduğunu öğrenir. Öğretmen kendisine verilen sınıf karnesinde öğrencinin hangi alt kazanımda öğrenme eksikliği olduğunu görür. AKORD öğrencileri öğrenme eksikliklerine göre “Öğrenme Grupları”na ayırır. Her gruba öğrenme eksikliğine göre iyileştirme programı hazırlar. Öğretmen, her öğrenme grubuna özel oluşturulmuş iyileştirme programını kullanarak öğrencilerin öğrenme eksikliklerini giderir.


'Kişiye Özgü Öğretim' sistemi, öğrencilerin Uğur'la tanıştıkları ilk günden itibaren kendilerini ve öğrenme stilierini daha iyi tanımalarını ve öğrenci-veli-öğretmen işbirliğiyle bireye en uygun öğretim yönteminin belirlenmesini temel alıyor. Dolayısıyla ilk aşamadan son aşamaya kadar yapılan ölçme ve değerlendirme çalışmaları bireyin ilgi alanlarının, ihtiyaçlarının, kişisel özelliklerinin ve öğrenme stilierinin belirlenmesinde önemli bir rol üstleniyor. 

'Kişiye Özgü Öğretim' in en önemli parçalarından birisi de 'Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi', kısa adıyla ' AKORD'. Peki nedir 'AKORD' ?


AKORD, öğrencilerin öğrenim süreclerinde içine düştükleri kavram eksikliği ya da yanılgılarının teşhisine ve buna bağlı olarak bu öğrenme güçlüklerinin tedavisine yönelik web tabanlı, AKıllı Ö lçme ve ÖğRenme Destek sistemidir. AKORD nasıl çalışır? AKORD, sınıf içi öğretiminde uygulanmak üzere hazırladığı sınav ve ödevlerin sonuçlarını değerlendirerek, heterojen bir sınıfı, içinde bir veya birden fazla öğrencinin bulunduğu, aynı ön-koşul ilişkili kavramlarda benzer öğrenme güçlükleri gösteren homojen öğrenme gruplarına ayırır. Bu grupların bilgi seviyelerini bilişsel düzeyde teşhis eder. Öğrenme gruplarında ortaya çıkan bu ön-koşul ilişkili kavramların öğrenilme güçlük düzeylerini bu bilgi seviyeleri ile hizalar. Buna göre aynı öğrenme grubunda bulunan öğrencilere konu ve soru bankası içerisinden, gereksinimleri doğrultusunda özelleştirilmiş konu anlatımlı ve alıştırmalı ödevler hazırlar. Ardışık sınıf içi sınavların ve ödevlerin sonuç kayıtlarını sisteminde sürekli değerlendirerek, öğrencilerin bir sonraki adımda hangi kavramları öğrenebileceklerine karar verir. Buna göre sınıf öğretmenine, konu ve soru bankası içerisinden ünite ve ders planı hazırlar. Bu sayede sınıf-içi öğretimde, öğrencilerin birbiri ile ön-koşul ilişkili kavramları daha hızlı, doğru ve kalıcı öğrenebilmeleri için, tedavi ve pekiştirmeamaçlı bir öğrenme döngüsü kurar.


'Kişiye Özgü Eğitim' sistemin hangi aşamalarında ölçme ve değerlendime çalışmalarına yer veriliyor? Uygulama süreci nasıldır?

Bildiğiniz gibi "Kişiye Özgü Eğitim Sistemi "nin en önemli başlangıç ayaklarını Kişisel Öğrenme Stili Testi – KÖS ve Erken Uyarı Sınavı – ERUS oluşturuyor. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları ve AKORDERUS'tan başlayarak öğretim yılı içerisinde öğrencilere uygulanan her türlü sınav ve ödevlerde uygulanır. Bu süreçlerin her bir aşamasında sınıf öğretmenlerine, öğrencilere ve velilere çeşitli detaylarda sürekli raporlama yapılacak ve bu sayede eğitim – öğretim sürecinin tüm tarafları birbirinden eş zamanlı olarak sağlıklı bilgilendirilmiş olacaklar. Bu raporlamalardaki yönlendirmeler ve buna bağlı oluşturulacak destek öğretim materyalleri Öğrenme Pencerelerinin en önemli yardımcı elemanları olacaklardır.

Öğrenciyle ilgili olarak özellikle hangi yanlar belirlenmeye çalışılacak?

Ölçme ve değerlendirme perspektifinden bakacak olursak, sistem öğrenme ürünlerinin yanı sıra öğrenme süreçlerini de takip ediyor olacak. Bu takip sürecinde üretilecek olan raporlar; öğrencilerin hem başarı yüzdelerini hem de ağırlıklı olarak hangi hedef ve davranışlara bağlı ön-koşul ilişkili kavramların öğrenilmesinde ilerleme kaydettiklerini gösteriyor olacaklar.

Bu yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımının sisteme getirileri nelerdir?

Bu yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımının sisteme getirisi verimliliktir. Bu verimlilik sayesinde, hem öğrenciler hem de öğretmenler artık daha az zamanda daha çok bilgiyi daha hızlı, doğru ve kalıcı işleme şansına kavuşacaklar.