Uğurda Yayınlar

Uğur Okullarında Yayınlar

 

Üniversiteye Hazırlık Yayınları Konu Kavrama Testleri...

Konuların kavratılmasına yöneliktir. Ünite içerisinde yer alan konuları tarayacak testlerden oluşur. Kolaydan zora doğru olmak üzere 1A-1B-1C diye isimlendirilir. 1A kolay, 1B orta, 1C zor sorulardan oluşur. Bazı derslerde konulara göre bu testler iki grup veya dört grup şeklinde de oluşturulmuştur. Testin tamamı veya bir kısmı sınıfta çözülür. Çözümü eksik kalan sorular ödev olarak verilir.

 

Tekrar Testleri...

KT lerin içerisinde yer alıp öğrencinin tekrar yapması amaçlanmıştır. Sınava kadar olan konuların tekrarına yöneliktir.

 

Ödev Testleri...

Tanı Testinin paralelinde hazırlanmış testlerdir. Her öğrencinin kendisine özgü eksiklerini (Tanı Testi ile saptanan) giderebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Konu Kitapları...

Her dersten ayrı olarak hazırlanır. Kitap içinde o derse ait konu anlatımları çözümlü örnekler ve bazı derslerde Üniversiteye Giriş soruları yer alır. Bu tür kitaplar 12.sınıf ve mezunlar için hazırlanmıştır. Öğretmen dersi anlatırken öğrencinin yanında bulunur.

 

Soru Bankası...

Her dersten ayrı olarak hazırlanır. Kolaydan zora doğru sıralanan testlerden oluşur. İçerdiği testler ödev olarak verilir. Branş öğretmeni tarafından testlerin çözülüp çözülmediği kontrol edilir.

 

Çalışma Kitapları...

Ara grup öğrencileri için hazırlanmış, konu anlatımı ve testler içeren kitaplardır. Konular bittikten ve KKT' ler çözüldükten sonra bu kitaptaki testler öğrenci tarafından çözülür.

 

TEOG' a Hazırlık Yayınları

Konu Kavrama Testleri...

Konuların kavratılmasına yöneliktir. Testin tamamı veya bir kısmı sınıfta çözülür. Geri kalan sorular ödev verilir.

 

Tekrar Testleri...

TEOG deneme sınavlarının uygulama tarihleri dikkate alınarak dağıtılır. Sınava kadar olan konuların tekrarına yöneliktir. Öğrencilere ders öğretmeni tarafından sınıfta veya tekrar derslerinde uygulanır.

 

Ödev Testleri...

Tanı testi sonuçlarına göre öğrencinin hangi kazanımlarında eksikliği saptanmış ise o eksiklikleri gidermeye yöneliktir.

 

Soru Bankaları...

Konuların pekiştirilmesine yönelik sorulardan oluşmuştur. Öğrenciler tarafından evde çözülür. Öğretmenler tarafından kontrolü yapılır.