Uğurda Ders Dışı Çalışmalar

Soru Çözümleri

Ders öğretmenlerinin uygun saatlerinde programlanan ve öğrencilere duyurulan, çözülemeyen sorular üzerinden yapılan çalışmalardır.


Tamamlama

 “Kişiye Özgü Öğretim Modeli” çerçevesinde derste yeterince özümsenemeyen konular ders dışında ek ders çalışmaları ile desteklenmektedir. Bu çalışmalarda anlaşılmayan konular ders öğretmeni tarafından tekrar öğrenciye aktarılır.


Kütüphaneler

 Uğur Okullarının tüm şubelerinde kütüphaneler Kişiye Özgü Öğretim Modeli’ ne uygun olarak düzenlenmiştir. Öğrencilerimizin diledikleri zaman ders çalışabilecekleri tam donanımlı çalışma ve etüt odaları oluşturulmuştur. YGS (Yükseköğretim Geçiş Sınavı), LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ve TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) ile ilgili öğrencilerimizin yararlanabileceği genel ve tek tek derslere yönelik yüzlerce kaynak kitap kütüphanelerde mevcuttur.


Sosyal Sorumluluk Gelişimi


Uğur Okullarında uygulanan sosyal sorumluluk projeleri ile Uğurlu öğrenciler, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, duyarlı bireyler olarak yetişir. Teorik ve uygulamalı sosyal sorumluluk derslerinde projeler geliştirilir, toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde gönüllü olarak harekete geçer. Sosyal sorumluluk çalışmaları ile tüm dünyada fark yaratır. Uğurlu olmanın ayrıcalıklarını sadece akademik başarıyla değil, topluma katkılarıyla da gösterilir.


Kişisel Gelişim


Uğur Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, ‘’Her çocuk eşsizdir’’ anlayışıyla her öğrenciye özel programlar geliştirilir. Kişiye Özel Gelişim Programı’nda öğrencinin kişisel gelişim haritası, ilgi ve yetenekleri, güçlü ve zayıf yönleri, iletişim gücü akademik gelişimi izlenir.


Öğrenci Konseyleri


Kampüslerde seçimle göreve gelen öğrenci meclisleri; proje geliştirme, medya ve iletişim gibi alanlarda sorumluluk alarak sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirilir. Bunun sayesinde öğrenciler, ekip çalışmaları, proje yönetimi gibi beceriler kazanırlar.