Uğurda Rehberlik

Misyon… Her öğrencinin var olan potansiyelini ortaya koymasını sağlamak için eğitimsel ihtiyaçlarını tespit etmek ve uygun çözümler üretmek.

 

Vizyon… Her öğrencinin kendine en uygun alan ve okul türünde eğitim alarak kendini gerçekleştirmesini sağlamak. Uğur Okulları YGS ( Yükseköğretime Geçiş Sınavı ), LYS ( Lisans Yerleştirme Sınavları ) ve TEOG’ ye hazırlık sürecinde başarıyı etkileyebilecek tüm değişkenlerin kontrol altında tutulması gerektiğini bilir. Bu nedenle öğrencilerin gerçek potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak, verimliliği artırmak, doğru seçim yapabilmeleri ve gerçekçi kararlar alabilmelerini sağlamak için Uğur Okulları rehber öğretmenleri, her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yaparlar.

 

Uğur Okullarında Rehberlik Birimi çalışmaları "her bireyin farklı yetenekleri, ilgileri ve beklentileri olduğu" ilkesi üzerine kuruludur. Öğrencinin merkez alındığı bu anlayışta, her birey duygu, düşünce ve değerler sistemi ile bir bütün olarak görülmektedir.

Rehberlik Birimi yaptığı tüm çalışmalarda, sınavlara hazırlık aşamasında olan gençlerimizin var olan potansiyellerinin tamamını kullanmasını sağlayarak, kişisel ilgi ve yeteneklerine uygun okullarda eğitim görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Bireysel Danışmanlık…

Uğur Okullarında her öğrencinin istek ve gereksinimlerini, kendine ve dış dünyaya ilişkin algılamasını belirlemeye dönük çalışmalar yapılır. Her öğrencinin akademik başarısı takip ederek, başarısını etkileyen kriterler kontrol altında tutulur. Öğrenciyi her yönüyle tanıyabilmek için sınıf danışman öğretmeni ve veli ile de bireysel görüşmeler yapılır.

 

Veli – Rehberlik İşbirliği…

Öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik sürecinde, akademik başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden biri de gencin ebeveyni ile iletişimidir. Sağlıklı bir iletişim sürecinin gerçekleşmesi için Rehberlik Birimi tarafından velilere yönelik paneller ve eğitimler düzenlenir.

 

Kariyer Danışmanlığı…

Gelişen dünyamızda uzmanlaşmanın artması ile, kişilerin ilgi alanlarına uygun mesleklere yönelmeleri daha da önem kazanmıştır. Öğrencilerin, doğru ve gerçekçi mesleki tercihler yapabilmeleri için, öncelikle kendi yeterliliklerinin farkında olmaları ve meslekleri her yönüyle tanıyabilmeleri gerekmektedir. Rehberlik birimi yaptığı seminer, meslek tanıtım panelleri ve yayınlar yoluyla ülkemizin gelecekteki iş gücünü oluşturacak gençlerimizin yaşamları boyunca mutlu ve başarılı olabilecekleri mesleği tercih etmelerine yardımcı olmaktadır. Bunun için Uğur Kariyer tarafından Türkiye’ye uyarlanan KET ve KÖS envanterlerini kullanarak, danışmanlık yapılır.

 

YGS-LYS ve TEOG Bilgilendirme…

YGS - LYS ve TEOG ile ilgili tüm bilgiler en detaylı biçimde, sınavlara hazırlanan öğrencilerimize ve velilerimize aktarılmaktadır. YGS - LYS ve TEOG bilgilendirme çalışmaları çeşitli konferanslar ve rehberlik dersleri ile öğrenci ve velilerimize yönelik yapılmaktadır.

 

Uğur Veli Eğitim Merkezi (UVEM)

Uğur Veli Eğitim Merkezi başta Uğur Okullarında  öğrencilerinin velileri olmak üzere Uğur Kariyer Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanan tüm öğrencilerin velilerine yöneliktir. UVEM üyeleri, öğrencilerin yaş grubuna uygun olarak, velilerin ihtiyaç duyabileceği konu başlıklarında eğitim ve seminerleri ile yıl boyu etkinliklere dahil olmaktadır.

 

Rehberlik Yayınları

Öğrencilerin yıl içerisinde ihtiyaç duyduğu her konuda önce bilgilendirme yapılır, daha sonra Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan yayınları dağıtır.