Uğurda Eğitim Öğretim

Uğur Okullarında Eğitim Öğretim

Uğur Okullarında Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖÖM) ve Piramit Modeli uygulanmaktadır. Öğrencilerin derse olan motivasyonu, hazır bulunuşluk düzeyleri, çalışma alışkanlıkları, akademik alt yapıları, öğrenme stilleri, ilgi ve yetenekleri farklıdır. Kişiye Özgü Öğretim Modeli’ nde öğrencilerin bu kişisel farklılıkları belirlenip bu farklılıklara göre öğretim süreçleri planlanır. Gerek Üniversite’ ye Giriş Sistemi’ nde (YGS, LYS), ve gerekse TEOG’ da daha çok sınav ve soru olması öğrenmeyi ön plana çıkarmaktadır. Kişiye Özgü Öğretim Modeli tüm değişkenleri öngörüp bilinçli bir hazırlık süreci için öğrenciye yol göstermektedir.

Pramit Modeli ile amacımız, tavandaki başarısının tabana yayılabilmesi için 1. öğretim döneminin sonuna kadar sınav sonuçlarına göre sınıflar arasında yatay ve dikey geçişlerin sağlanmasıdır. Öğrencilerimiz bilgi düzeyi açısından homojen sınıflarda, her öğrenme stiline hitap eden ders aktarımları ile başarıya daha hızlı adımlarla ilerlemektedir.

Uğur Okullarında Kişiye Özgü Öğretim Modeli Uygulama Basamakları;

  • Erken Uyarı Sınavı (ERUS)
  • Ön Hazırlık Programı
  • Kişisel Öğrenme Stili (KÖS)® Envanteri
  • Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek sistemi (AKORD)
  • Uğur TV

 

Kişiye Özgü Öğretim Modeli’ nde Erken Uyarı sınavı (ERUS) Uygulaması

Her öğrencinin bir sonraki yıl katılacağı programa ne kadar hazır olduğu tespit edilir. Öğrenme eksiklikleri saptanarak programa hazırlanır. ERUS uygulandıktan sonra sonuçlarına göre öğrencinin programı oluşturulur. ERUS, mevcut sınav sistemlerine (TEOG, YGS, LYS) göre düzenlenir ve uygulanır.

 

Kişiye Özgü Öğretim Modeli’ nde Ön Hazırlık Programı Uygulaması

Uğur Okullarında bir sonraki yıl için kayıt yaptıran bütün öğrenciler ön hazırlık sürecinden geçirilir. Erken Uyarı Sınavı (ERUS) sonuçlarına göre öğrenci öğretim dönemi sonuna kadar eksik olduğu derslerle ilgili çalışmalara ve tekrar derslerine alınır. Sonunda öğrencilere  yaz ödevleri  verilir. Amaç, kurs başlamadan önce öğrencinin akademik eksikliklerinin giderilmesi ve tam donanımlı olarak kurs sürecine başlamasıdır.

 

Kişisel Öğrenme Stili Testi (KÖS)©Uygulaması

Kişilerin öğrenme stilleri, onların parmak izleri kadar özeldir. Bu öğrenme stilleri ne kadar iyi bilinirse öğrencilerin başarılı bir öğrenim süreci geçirmelerine o kadar yardım edebiliriz. Kişisel Öğrenme Stili Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek ve öğrenme etkinliklerini buna göre planlamak üzere oluşturulmuştur. Kişisel Öğrenme Stili Testi, Dr. Rita Dunn’ın teorisinden yola çıkarak Uğur Kariyer Merkezi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türk kültürüne uygun biçimde geliştirilmiştir. Öğrenciler, çalışmalarının daha verimli olabilmesi için test sonucunda çıkan uygun öğrenme pencerelerine yönlendirilir. Kişisel Öğrenme Stili Testi sonucunda her öğrenci ve velisiyle detaylı danışmanlık hizmeti yapılır ve yol haritası oluşturulur. Öğrenciler kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar.

 

Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi (AKORD)©

AKORD’ da amaç, öğrenme sürecini ve öğrenme düzeyini sürekli kontrol etmektir. Bu amaçla öğrencilere aktarılan her konu sonunda “Tanı Testleri” ile öğrencilerin öğrenme eksikleri teşhis edilir ve bu eksiklerinin tamamlanması için tedavi programı hazırlanır. AKORD, sınıfta aktarılan her konunun hangi oranda öğrenildiğini ölçer. Öğrenilme sorunu yaşanan kazanımların tamamlanmasını sağlar. AKORD sonucunda her öğrenciye özel tamamlama programı oluşturulur.

 

Tercih TV (www.tercih.tv)

Tercih TV eğitim-öğretim süreçlerinin hangi aşamasında olursa olsun, öğrencilerin, velilerin, eğitimcilerin, çalışanların ihtiyaç duyduklarında başvurabileceği bir eğitim portalıdır. Eğitimle ilgili istatistikler, Tercih robotları, üniversite ve orta öğretim kurumlarının tanıtımları, mesleklerle ile ilgili merak edilenler, iş dünyası ile ilgili tanıtım videoları, röportajlar, güncel bilgi ve haberler ve daha fazlası tercih.tv’de...

 

Uğur TV (www.ugur.tv)

Uğur TV, 7 gün 24 saat hizmet sağlayan bir internet eğitim programıdır. Uğur TV, öğrencilere her konuda video, soru çözümü, online sınavlar, çeşitli yarışmalar ve soru çözümleri sunar. Amaç, öğrencinin dilediği her yerden dilediği zaman öğretmenine mekan ve zamandan bağımsız ulaşmasıdır. Uğur TV, benzersiz bir öğrenme aracıdır.

 

Uğur Kariyer Merkezi (UKM)

 

Uğur Kariyer Merkezi “Başarısız insan yoktur, kariyer planını yanlış yapan insan vardır” ilkesinden yola çıkarak, ilköğretim ve lisede, üniversitede okuyan gençlerin bilinçli bir şekilde meslek seçmeleri ve kariyer planlarını yapmaları amacıyla 26 Ocak 2002’de kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana UKM 350.000 gencin kariyer planlanmasına yardımcı olmuştur.

Misyonu; ilköğretim, lise ve üniversitede okuyan gençlerin kendi ilgi ve becerilerine uygun kariyer planlamalarını yapmaları ve bilinçli bir şekilde meslek seçmelerine destek olmaktır.

Vizyonu ise; dünya eğitim sistemlerini inceleyerek ülkemiz eğitim sistemine alternatif çözümler üretilmesine katkı sağlamaktır.