Uğurda Sınavlar

Uğur Okullarında Sınavlar

Uğur Dershaneleri’ nin YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı), LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) ve TEOG’ ye hazırlık döneminde öğrencilere uyguladığı sınavların hedefe ulaşmada etkisi büyüktür.

 

Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS)... Sınav gününe kadar işlenen konuları öğrenilmişliğini ölçen sınavdır.

 

Akademik Gelişim İzleme Sınavı (AGİS)... Her dersten ayrı ayrı olarak hazırlanan, sadece kapsadığı kur haftalarında işlenen konuları irdeleyen sınavlardır. 

 

Üniversiteye Giriş Deneme Sınavı (ÜGDS)... Tüm derslerin birlikte sorgulandığı, sadece kapsadığı kur haftalarında işlenen konuları içeren sınavdır.

 

 Uğur Kabul Sınavı (UKS)... Yapıldığı güne kadar konuları sorgulayan burs sınavıdır.

 

Hazır Bulunuşluk Sınavı (HBS)... Eğitim başlamadan önce yapılır.Öğrencinin bilgi seviyesini ölçen sınavdır.

 

Genel Başarı Sınavı (GBS)... Sınav gününe kadar işlenen konuların öğrenilmişliğini ölçen sınavdır.

 

Lise Giriş Deneme Sınavı (LGDS)... Sınav gününe  kadar işlenen konuların öğrenilmişliğini ölçen sınavdır.

 

Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)... Sınav gününe kadar işlenen konuların öğrenilmişliğini ölçen sınavdır.