Yurtdışında Üniversite Programları

YURTDIŞINDA ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI

Lisans eğitimi

Lise mezunu her öğrencinin katılabileceği programlardır. Fakat öğrencinin lise başarı ortalamasına göre izleyeceği yol farklı olabilmektedir.
Amerika üniversiteleri için, lise mezuniyet ortalaması 5’lik sistemden minimum 2,5 – 3 arasında olan öğrenciler doğrudan üniversitelerin 4 yıllık programlarına başlayabilirler.
Not ortalaması daha düşük olan öğrenciler ilk etapta 2 yıllık “Community College”lerde eğitime başlayıp sonrasında üniversitelere geçerek toplam 4 yıllık eğitimlerini tamamlayabilmekteler. Lisans eğitimleri Amerika’da Eylül, Ocak ve Mayıs aylarında başlamaktadır.

Kanada’da ise Amerika’daki sistemin aynısı geçerli olup sadece üniversitelere doğrudan giriş için minimum 3,5/5 gibi daha yüksek lise mezuniyet ortalaması aranmaktadır. Üniversite programları Eylül,Ocak ve Mayıs ayında başlamaktadır.

İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da lise mezunu öğrenciler öncelikle 1 yıllık“Foundation Year“programını tamamlamaktadırlar ve bu programdan aldıkları başarı notuna göre üniversite seçebilmektedirler. Program başlangıç tarihleri İngiltere için Ekim ve Ocak, Avustralya, Yeni Zelanda için Temmuz ve Şubat aylarıdır.

Avrupa ülkelerinde ise lise mezuniyet ortalamasına göre öğrenciler doğrudan üniversite programlarına başlayabilirler.

Lisans eğitimleri için program başlangıç tarihinden en az 6 ay evvelinden başvuru yapılmalıdır.

Yüksek Lisans eğitimi

Türkiye’de lisans eğitimini tamamlamış ya da uzun yıllar sektörde çalışmış  bireylerin katılabileceği programlardır.

4 yıllık üniversitenin ilgili bölümlerinden mezun olanlar, üniversitelerin aradığı akademik yeterliliğe sahip oldukları takdirde istedikleri bölüme başvuru yapabilirler.

Yüksek lisans eğitimi Amerika ve Kanada’ da Eylül, Ocak ve bazen Mayıs dönemlerinde başlayıp 2 yıl sürmektedir. Hukuk programları ve bazı MBA programları 1 yılda tamamlanmaktadır. İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’ da ise programlar genelde 1 yıl dır. 1,5 yıla uzayan işletme ve yönetim üzerine programlarda bulunmaktadır. İngiltere’de Ekim ve Ocak aylarında, Avustralya ve Yeni Zelanda’da Temmuz ve Şubat aylarında programlar başlamaktadır. Yüksek lisans programlarına başvuru için en az 6 -8 ay evvelinden başvuru yapılmalıdır.

Doğrudan yüksek lisans programına başlayacak yeterli altyapısı olmayan öğrenciler için üniversiteler, bir dönem boyunca eksiklikleri tamamlamak için “Bridging”, “PreMBA”, “PreMaster” veya “Prerequisite Courses” adı altında programları da öğrencilere önermektedirler. Bu durum daha çok mezun olduğu alandan farklı bir programa başvuru yapan öğrenciler için geçerlidir. Bir örnekle, mühendislik mezunu bir öğrencinin MBA programına başlayabilmesi için öncelikle üniversite bünyesinde işletme, muhasebe, istatistik, makro ekonomi, mikro ekonomi vb. dersleri alarak “Prerequisite courses” şartını yerine getirmesidir.

Ayrıca TOEFL/ IELTS sınavlarından yeterli skoru elde edemeyen öğrenciler isterlerse Pre-Master, Pre-MBA programları sayesinde İngilizce eksikliklerini de üniversitelerde tamamlayabilirler.

Bir diğer önemli husus ise, lisans mezuniyet ortalamasının yüksek lisans programlarına katılabilmek için 4lük sistem üzerinden en az 2,2- 2,5 arasında olmasıdır. Daha düşük ortalamadaki öğrencilerin üniversitelerden kabul alabilmesi oldukça zordur.

Üniversite Hazırlık – Foundation Programları 
İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ve Malta üniversitelerine başvuracak öğrencilerin alması gereken bir eğitimdir. Türkiye’de 3 yıllık lise eğitimini tamamlamış her öğrenci bu programı almaktadır.Ancak 4 yıllık teknik eğitim okullarından mezun olunmuş ya da Türkiye’de üniversitenin ilk yılını tamamlamış öğrenciler foundation programından muaf tutulabilirler. Muafiyet kararını üniversiteler, lisans programına yapılan başvuru sonucunda vermektedirler. 

Foundation programının amacı öğrenciyi kendi eğitim sistemine adapte etmek ve bu süreç zarfında öğrencinin seçeceği lisans eğitimine göre akademik eksikliklerini tamamlamaktır. Söz gelişi, mühendislik eğitimi almak isteyen bir öğrenci foundation programı kapsamında hem İngilizce dil bilgisini ilerletecek, matematik, fizik, kimya, bilgisayar alanlarında  zayıf olduğu yanlarını tamamlayacak hem de mesleğe giriş derslerini alacaktır.

Programlar öğrenciyi bir sonraki akademik yıla yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program süresi 9 – 12 ay arasındadır. Programa başlayabilmek için IELTS sınavından en az 5 – 5,5 arası skor alınması gerekmektedir. Daha düşük düzeyde dil bilgisi olan öğrenciye foundation programı öncesinde IELTS hazırlık programı da sunulmaktadır.

Program başlangıç tarihleri İngiltere ve Malta için Ekim ve Ocak, Avustralya, Yeni Zelanda için Temmuz, Şubattır.
Foundation programları, hem üniversite hem de bağlantılı oldukları özel okullar bünyesinde alınabilmektedir.

Yüksek Lisans Hazırlık – PreMBA/ Pre Master Programları
Önceleri Amerika’da yaygın olan bu program bugün diğer ülkelerde de verilmektedir.

Yüksek lisans eğitimi alacak olan fakat hem İngilizce eksikliği hem de akademik altyapısı yetersiz olan öğrencilere sunulan programdır.

Programlara katılım için TOEFL’ dan en az 173 IELTS’ den ise 5 –5,5 arasında skor alınmış olunması ya da denk dil bilgisine sahip olunması gerekmektedir. Programın amacı MBA ve Master programları için gerekli olan altyapıyı öğrenciye tamamlatma ve İngilizce dil bilgisini ileri düzeye getirmektir.

Bu programı sadece akademik altyapısı ve İngilizce dil bilgisi direkt olarak yüksek lisans programına başlayacak düzeyde olmayan öğrenciler için önerilmektedir.

Program üniversite ve özel okullar bünyesinde alınabilmektedir. Bazı Amerika devlet üniversitelerinde uzun süreli Pre-MBA diploma programı da bulunmaktadır. 

PreMBA/Pre-Master program süreleri 3 – 9 arasında değişmektedir.Başlangıç tarihleri Eylül/Ekim, Ocak ve Mayıs aylarındadır.

MBA Programları

Yüksek lisans denildiğinde çoğumuzun ilk aklına gelen MBA( Master of Business Administration) programları ilk önceleri işletme eğitimi verirken günümüzde artık finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları, turizm, uluslararası ticaret gibi farklı alanlarda uzmanlaşma imkanı da vermektedir.

İlk Amerika’da ortaya çıkan MBA, daha sonraları diğer ülkelere de yayılarak popüler hale gelmiştir.

Yüksek lisans programları içersinde en yüksek maliyete sahip olan MBA programının ücreti US$6,000 - US$25,000 arasındadır. Program süresi Amerika ve Kanada’da 2 yıl, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da ise 1- 1,5 yıl arasındadır.

MBA programının içeriğine değinecek olursak, programın üç kısımdan oluştuğunu belirtmemiz gerekir. Öncelikle temel eğitim verilmektedir. Bu temel eğitimde muhasebe, pazarlama, ekonomi, finans, organizasyon ve yönetim, bilgi teknolojileri, insan kaynakları vb dersler alınmaktadır. İkinci kısımda ise, öğrenci yoğunlaşmak istediği alan üzerine seçmeli dersler almaktadır.Bu dönemde lokal şirketlerde stajer olarak çalışmaktadır. Üçüncü kısım ise tez aşamasıdır. Tez aşaması bir dönem sürmekte olup öğrenci araştırma yaparak 15-20 bin kelimelik çalışmasını üniversiteye sunar.

Doktora Eğitimi

PhD olarak adlandırılan doktora eğitimi, belli bir alanda, üç yıl ve daha uzun süreli eğitim ve araştırma sonucunda tez yazılması ve bu tezin savunulmasını içermektedir. Doktora eğitimine lisans mezunu öğrenciler de yüksek lisans yapmadan direkt başvurabilirler.