İngiltere'de Lisans & Master

İngiltere'de Lisans & Master

İngiltere'de Lisans Eğitim Sistemi Nasıldır?
İngiltere'de üniversite seçme sistemi Türkiye'ye göre oldukça farklı ve faydalı bir yöntemle yapılır. İngiltere’de üniversite eğitimi 3 yıldır. Ancak, Türkiye’den mezun olmuş bir öğrencinin İngiliz eğitim sistemine uygunluğunun sağlanması açısından bu süre uzayabilir. İngiliz eğitim sistemine göre Türkiye’de liseden mezun olan öğrenci üniversiteye başlayabilecek yeterliliğe sahip değildir ve hangi bölümde, hangi üniversitede okuyabileceğini saptamak için ek bir eğitimden geçmesi gerekir. Öğrenci lisans eğitimini 3 yılda tamamladığı için harcamaları da o oranda azalır. Ayrıca öğrencilere haftada 20 saate kadar part-time çalışma imkânı verilmesi nedeniyle ekonomik yönden İngiltere’de lisans eğitimi almak oldukça avantajlıdır. 

Türk Öğrenciler İçin Alternatifler 
1) A-Level
Advanced Level ya da kısaca A-Level denen ve iki yıl süren eğitim süresince öğrenci üniversitede okumak istediği bölüme göre 3 ya da 4 ders alır ve bu az sayıdaki derse yoğunlaşır. Sene içi başarı, genel olarak öğrencinin o alanda yazması gereken makaleler veya hazırlaması gereken proje gibi çalışmalarla ve bu çalışmalardaki başarısıyla, (araştırma teknikleri, projenin hazırlanma yöntemi vb.) ölçülür. Öğrencinin genel A-Level başarısı, her yıl Haziran ayında yapılan sınavlar sonucunda ölçülür ve sınav sonuçları Ağustos ayında ilan edilir. Sınav sonuçları yeterli olmayan öğrenciler Ocak ayında yeniden sınava girebilirler ve bu sınavların sonuçları da Mart ayında ilan edilir. Genel A-Level sınavları Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen bağımsız eğitim komitelerince incelenir. A-Level sınavları ders bazlı değil modül bazlıdır. Her ders, o dersin farklı alt dallarına göre 3 veya daha fazla modülden oluşur ve öğrencinin her modüldeki başarısı ayrı ayrı ölçülür. Kesinlikle belirtilmesi gereken önemli bir nokta: A-Level eğitimi, üniversite eğitiminden çok daha zordur! İngiltere'de üniversitede okuyan herhangi birisi size üniversite eğitiminin çok da zor olmadığını söyleyecektir. A-Level eğitimini tamamlayan her öğrenci üniversiteye yerleştirilir. A-Level başarı notu ne kadar yüksekse o kadar iyi bir üniversite tarafından kabul edilir. A-Level eğitimi "Sixth Form College" adı verilen bağımsız kurumlar tarafından verilir ve nasıl ki tanınmış üniversiteler varsa tanınmış A-Level okulları da vardır. A-Level eğitimi veren bu okullar her yıl başarı listesi yayımlarlar, o sene yerleştirme yaptıkları üniversiteleri ve öğrencileri açıklayan bu liste okul seçerken ilk dikkat edilecek kriterdir. 

2) Foundation Year 
İki yıllık standart A-Level eğitiminin yerine daha hızlı ve yoğun bir eğitimle üniversiteye girişi sağlayan özellikle yabancı öğrenciler için geliştirilmiş 1 yıllık bir programdır. 1 yıllık Foundation eğitimi, 3 yıllık üniversite eğitimiyle birlikte toplam 4 yılda lisans eğitimi tamamlama imkânı tanır. Fakat Foundation eğitimi sıra dışı bir uygulamadır ve İngiliz üniversitelerinin hepsi Foundation eğitimini lisans eğitimine başlayabilmek için yeterli saymaz. Foundation Year eğitimi yaklaşık 40 kadar üniversite tarafından tanınır ve Foundation year eğitiminin ardından ancak bu üniversitelere devam edebilirsiniz. 

Lisans Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

A-Level veya Foundation İçin

Türkiye'de lise mezuniyet diploması (Not ortalamasının yüksek olması avantajdır)
Lise öğretmenlerinden referans mektupları (Eğitim alınacak alanla ilgi öğretmenler tercih sebebidir)
IELTS 5.5 veya TOEFL 500/180 seviyesinde İngilizce bilgisi (pek çok okul resmi sınav skoru olmayan öğrenciler için kendi sınavlarını yapmaktadır veya ek İngilizce dersiyle eksiği telafi edebilmektedir.
Kabulde etkili olabilecek diğer eğitim belgeleri vb. sertifikalar,
Lise eğitimi süresince alınan bütün dersleri belgeleyen kapsamlı not dökümü-transcript.
Bazı okullar, hangi alanda eğitim görmek istediğinizi ve kendinizi ve gelecekteki hedeflerinizi anlattığınız ‘personal statement’ adlı yazıyı talep edebilir.
Öğrenci ve velisi tarafından imzalanmış, okulun başvuru formları,
Bazı okullar geçerli sağlık sigortası bulunmasını zorunlu kılabilir.
İngiltere’de Yüksek Lisans Eğitimi Nasıldır? 
İngiltere’de üniversiteler uluslararası öğrencilere çok yüksek kalitede ve tüm dünyada geçerliliği olan 50,000'den fazla yüksek lisans programı sunuyor. Genelde bir yılda tamamlanabilen bu programlar yurtdışında ve İngilizce dilinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin ilk tercihi. Bu nedenle İngiltere üniversiteleri yabancı öğrencilerle yakından ilgilenmekte uzmanlaşmış durumda. Her üniversitede yalnızca uluslararası öğrencilerin işleriyle ilgilenen ofisler ve çeşitli dernek ve kuruluşlar mevcut. 

İngiltere’de yüksek lisans çoğu bölümde tam zamanlı olarak 1 yıl, yarı zamanlı olarak 2 yıl sürer. 10–20 bin kelime uzunluğundaki tezinizi ise derslerin bittiği yaz, ya da daha sonraki bir tarihte teslim etmeniz beklenir. 

Master programına kabul edilmek için aynı ya da benzer bir bölümden iyi dereceyle mezun olmanız gerekir. Bu çoğu üniversitede İngiltere diploma derecelendirme sistemine göre 2,1 “upper second” diploma notudur. Cambridge ve Oxford gibi seçici üniversiteler mutlaka alınabilecek en yüksek diploma notunu, yanı “first degree” isterler. Master programları genelde sınıflarda bulunan az sayıda öğrencinin derse aktif katılımlarının beklendiği bir sistemle eğitim verirler. İngiliz eğitim sisteminde ve özellikle yüksek lisans seviyesinde grup halinde çalışmak, projeler hazırlamak ve sunum yaparak bilgilerinizi diğer öğrencilerle paylaşmak oldukça önemlidir. 

Yüksek lisans seviyesinde en yaygın akademik unvanlar şunlardır: MA (Master of Arts), MSc (Master of Science), MMus (Master of Music) ve LLM (Master of Laws). 

Taught Master, yani öğretilen master dışında bir de Research Master yani araştırma master’ı seçeneği vardır. Öğrenciler derslere girmek yerine bir eğitmenin gözetiminde kendi başlarına araştırma yaparak 30–40 bin kelime uzunluğunda bir tez hazırlarlar. Bunun sonucunda kazanılan unvana MRes (Master of Research) adı verilir. 

İngiltere'de yüksek lisans programları içinde en zoru MPhil (Master of Philosophy)’dir. Hakkında bilgisi olmayanların felsefe masteri sanarak yanılgıya düştükleri bu program herhangi bir konuda tam zamanlı 2 yıl süren bir eğitim gerektirir. Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Türkçe’de çoğunlukla doktora olarak bilinen PhD (Doctor of Philosopy) ünvanını almak üzere eğitimlerine devam etmeyi seçebilirler. 

İngiltere’de herhangi bir master programına katılmak için İngilizcenizin proficiency ya da advanced seviyesinde olması gerekmektedir. Bunun yanında iyi bir diploma notu ortalaması ve mümkünse başvurduğunuz alanla ilgili olabilecek diğer eğitim belgeleri - sertifikalar gibi belgeler gerekmektedir. 

Eğer diğer kriterleriniz uygunsa fakat İngilizcenizin yeterli olduğunu düşünmüyorsanız ya da mezuniyet not ortalamanız yeterli değilse veya başka eksik noktalarınız varsa, bir Pre-Master programına başvurmak izin için en doğrusu olur. Pre-Master programını mevcut akademik başarı durumunuzu yükseltmek ve daha iyi programlar tarafından kabul edilmek için bir alternatif olarak da değerlendirebilirsiniz. 

Yüksek Lisans Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Lisans diploması veya çıkış belgesi
İlgili üniversitenin kabul ettiği seviyede İngilizce sınav sonucu (ILETS, TOEFL veya CAE sınavlarından birinin sonucu yeterlidir. Genelde IELTS: 5.5 - 6.5 seviyesi aranır.)
İki ayrı akademisyenden referans mektubu
Kabul için etkili olabilecek diğer eğitim belgeleri vb. sertifikalar. Master yapılacak alanla ilgili iş deneyimi varsa, bir veya iki profesyonel referans...
Lisans eğitimi süresince alınan bütün dersleri belgeleyen not dökümü
Öğrencinin kendisini, ilerideki hedeflerini ve neden o alanda master yapmak istediğini anlattığı ‘personal statement’