İtalya'da Eğitim Sistemi

İtalya’da 6-15 yaş zorunlu eğitim dönemidir. Eğitim sistemi şu kademelerden oluşmaktadır: 

Scuola Elementare (İlk Öğretim):

Eğitim süresi 5 yıl olup 5-11 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğitim dönemini başarı ile bitirenler ‘Diploma di Licenza della Scuola Elementare’ derecesini alırlar. 

Scuola Media Inferiore (Orta Okul):

Eğitim süresi 3 yil olup 11-14 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğitim dönemini başarı ile biirenler ‘Diploma di Licenza della Scuola Media’ derecesini alırlar. 

Istituto Tecnico (Teknik Lise):

Eğtim süresi 5 yıl olup 14-19 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğitim dönemini başarı ile bitirenler ‘MaturitA Tecnica Diploma di Esame di Stato conclusivo del Corso di/per ... (bölüm adı)’ derecesi verilir. 

Instituto Secondario Supriore (Lise):

Eğitim süresi 5 yıl olup 14-19 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğtim dönemini başarı ile bitirenlere ‘Diploma di MaturitA Diploma di Esame di Stato conclusivo del Corso di Liceo Classico/Liceo Scientifico’ derecesi verilir. 

LiceoA Artistico, Instituto Magistrale (Sanat Lisesi):

Eğtim süresi 4 yıl olup 14-18 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğitim dönemini başarı ile bitirenlere ‘MaturitA Artistica, MaturitA Magistrale Diploma di Esame di Stato conclusivo del Corso di/per (bölüm adı)’ derecesi verilir. 

Instituto Professionale (Meslek Lisesi):

Eğitim süresi 3 yıl olup 14-17 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğtim dönemini başarı ile bitirenlere ‘Diploma di Qualifica’ derecesi verilir. 

Instituto Professionale (Meslek Lisesi):

Eğitim süresi 5 yıl olup 14-19 yaş dönemini kapsamaktadır. Bu eğitim dönemini başarı ile bitirenlere ‘Diploma di Maturita Professionale di/per ... (bölüm) / Diploma di Esame di stato conclusivo dei Corsi di Istruzione Professionale di/per ... (bölüm)’ derecesi verilir. 

İLK VE ORTA ÖĞRETİM 

İtalya’da bu süre 8 yıl olup 5+3 şeklindedir. 5 yıllık dönemde klasik, fen, sanat, teknik, mesleki ve öğretmen eğitimi şeklinde okul seçenekleri sunulmaktadır. Klasik Orta Öğretim (Liceo Scientifico) 5 yıllık bir süreyi kapsamakta olup bu süre zarfında sosyal bilimler ve ikinci öğretim olarak fen bilimleri dersleri verilmektedir. Bizdeki Fen Liseleri’ne benzeyen Liceo Scientificon ise 5 yıllık bir süreyi kapsamakta olup eğitim müfredatı bu eğitim sonrasında daha çok üniversite eğitimi alacak öğrenciler için düzenlenmiştir. Instituti Tecnici tarafından verilen teknik eğitim yine ilk öğretimin son 5 yılında verilmektedir. İlk Öğrerimde mesleki eğitimler ise şu okullarda verilmektedir: Instituto Professionale, Liceo Artistico, Instituto di Arte ve Liceo Linguistico. Bu okul türlerin hepsi eğitimin sonunda Diploma di MaturitA’nın değişik şekillerini ( MaturitA Classica, Scientifica, Artisica, Magistrale, Tecnica, vb.) vermektedirler. 

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

İtalya’da yüksek öğretim üniversiteler, teknik üniversiteler, enstitüler ve daha çok sanat alanlarında eğitim veren mesleki eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Yüksek öğretim kurumlarının büyük bir kısmı devlet kurumları olup sınırlı sayıdaki özel eğitim kurumları MURST (Teknolojik ve bilimsel araştırma kurumları ve üniversitelerin bağlı olduğu bakanlık)’ dan eğitim izni alarak faaliyette bulunabilmektedirler. 2000-2001 yılında toplam 51 genel devlet üniversitesi, 3 teknik üniversite, 11 özel yasa ile kurulmuş üniversite, 4 devlet enstitüsü, 11 özel yasa ile kurulmuş enstitü, 2 uluslararası üniversite (yabancılar için), özel yasa ile kurulmuş 2 yüksek okul bulunmaktadır. İtalya’da üniversiteler doğrudan MURST’a bağlıdır ve bu bakanlık üniversitelerdeki eğitiminden sorumludur. Üniversite müfredatı CUN (Ulusal Üniversite Konseyi) ve CNSU (Ulusal Üniversite Öğrencileri Birliği) ve CRUI (Italyan Üniversite Rektörleri Konferansı)’larının önerileri ile oluşturulur. 

DİĞER YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI

Lisans derecesi vermeyen yüksek öğretim kurumları: Güzel Sanatlar Akademileri, Uygulamalı Sanatlar Yüksek Enstitüleri, Ulusal Akademiler, Restorasyon ve Koruma Yüksek Enstitüsü/Okulları, Müzik Konservatuarları, Tercüme Yüksek Okulları, Psikoterapi Yüksek Okul/Enstitüleri, Askeri Akademiler gibi okullarda verilmektedir. Güzel Sanatlar Akademileri’nde resim, heykel, süsleme ve sinografi alanlarında 4 yıllık eğitim verilmektedir. Eğitim sonrası ‘Diploma di Licenza (Lisans Diploması) verilmektedir. Öğrenciler 4 yıllık eğitimin sonunda lisans diploması alabilmek için öğrenim gördükleri alanda bitirme sınavına girmek ve sanat tarihi alanında seçeceklei bir konuda yazılı bir tez hazırlamak zorundadırlar. 4 yıllık eğitimin sonunda diploma dereceleri veren Yüksek Enstitüler’de şu sanat endüstrisi alanlarında da eğitimler verilmektedir: Grafik Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Seramik Tasarımı ve Teknolojileri. 

Üniversite EĞİTİMİ KADEMELERİ

Birinci Kademe Üniversite Eğitimi:

DU (Corsi di Diploma Universitario) olarak adlandırılan eğitim Scuole Dirette a Fini Speciali (SDFAFS) tarafından belli alanlarda verilmektedir. DU eğitimleri temel bilgilerle beraber 3 yılda tamamlanmaktadır. DU eğitimimlerinde zorunlu derslerle beraber pek çok da seçmeli dersler alınabilmektedir. Eğitimlerde genellikle bir uygulamalı dersler bulunmaktadır. SDFAFS eğitimlerinin temel amacı öğrencileri belirli mesleki alanlara hazırlamaktır. Eğitim konuları olarak : Sağlıl, Tarım, Teknoloji ve Ekonomi en önemli konulardır. Bu alanlarda eğitimde staj (uygulamalı eğitim) zorunludur. 1992 yılından sonra çoğu SDAFS eğitimleri DU eğitimlerine dönüştürülmüştür. 

İkinci Kademe Üniversite Eğitimi:

İkinci düzey eğitimler CL (Curso di Laurea) olarak adlandırılmakta olup eğitim süresi konulara göre 4-5 yıl sürmektedir. Tıp ve cerrahi konuları ise 6 yıl sürmektedir. CL müfredat olarak iki bölüme ayrılmaktadır; ilk 2 yıllık dönem temel bilgilerin verildiği hazırlık yılı son 3 yıl ise daha çok uzmanlık konuları ile ilgilidir. 

Üçüncü Kademe Üniversite Eğitimi:

Post – Lauream olarak adlandırılan ve Scuole di Specializzazione (uzmanlık okulları) tarafından sunulan programlar şunlardır: DR (Corsi di Ricerca –doktora araştırma programı) ve Corsi Perfezionamento. Eğitim süresi devam edilen programa bağlı olarak 2-5 yıldır. Uygulamalı eğitim ve araştırma konuları programın içerisinde genellikle yer almaktadır. Bu eğitim kademesinde programa öğrenci kabulü sınırlıdır. DR Proğramına kabul edilecek öğrenciler seçici sınavlara katılmak zorundadırlar. DR programlarının süresi minimum 3 veya 4 yıl sürmektedir. Programı başarı ile bitirenlere ‘Diploma di Specialista’ belgesi verilmektedir. Eğitim programlarından bazıları: Tarım, Mimarlık, Ekonomi, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Modern Diller, Eğitim, Tıbbi Biyoloji, Veterinerlik, Fen Bilimleri, Fizik, Matematik ve Siyasal Bilimler. CP (Corsi di Perfezionamento) üniversite eğitiminde ayrı bir daldır. Lisansüstü (Post-Lauream) kademesine girse de bazen kabul koşulları olarak lisans (Laurea) düzeyi kabul koşulları ile öğrenci alabilmektedir. Bu program türünde aynı zamanda mesleki yeniden eğitim ve sürekli eğitim olanakları da sunmaktadır. Eğitim süresi 1 yılı aşmamaktadır. 

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Ana Okulu ve İlk Öğretim kademesinde görev yapacak öğretmenler 1996’dan beri 4 yıllık yüksek öğretim kurumundan (LSFP-Laurea in Scienze della Formazione Primeria) mezun olmak zorundadırlar. LSFP’de eğitim müfredatı iki bölüme ayrılmıştır: Ana Okulu öğretmenleri için ve İlk Öğretim öğretmenleri için. Programa katılan öğrenciler ikinci yılın sonunda hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa (Ana Okulu ya da İlk Öğretim) eğitimlerinin son iki yılını o alanla ilgili dersleri alarak tamamlarlar. Orta Öğretim kademesinde öğretmenlik yapmak isteyenler 4-5 yıllık bir eğitim almak zorunda olup ilk 2 yılı genel eğitim son 2 veya 3 yılı ise görev almak istedikleri bölüm veya bölgeye göre uzmanlık eğitimidir. 

DİĞER EĞİTİM TÜRLERİ

Uzaktan Öğretim: Consorzio Nettuno İtalya’da üniversite-iş yaşamı temelli olan ve uzaktan eğitim olnağı sunan bir kurum olup pek çok üniversite ve kamu işletmesi bu konsorsiyumu oluşturmaktadır. Eğitim sonrası öğrencilere ‘Üniversite Diploması’ verilir. Sürekli Yüksek Öğretim: Üniversitelerin hemen hepsinin ‘Corsi di Perfezionamento’ olarak adlandırılan kısa süreli ileri düzey programları bulunmaktadır. Programlara katılabilmek için zorunlu mezuniyet şartı aranmamaktadır. Program sonrasında ‘Katılım Belgesi’ verilir. 

ULUSLARARSI ÖĞRENCİLER İÇİN YÜKSEK ÖĞRETİME KABUL KOŞULLARI

Uluslararası öğrenci tanımı: İtalya’da bir yüksek okul veya üniversiteye kayıtlı olan geçici ikamet amaçlı kişilerdir. 

Başvuru Şartları:

Uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinde üniversite okuma hakkı kazanmış olmalı ve en az uluslararası eğitim derecesine denk gelen 12 yıllık bir ilk ve orta öğretim düzeyini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bununla beraber İtalyanca dil düzeylerinin üniversite eğitimini takip edecek düzeyde olduğunu kanıtlamaları da gerekmektedir. İtalyanca düzey belirleme sınavları her yıl Eylül başında İtalyan üniversiteleri tarafından ayrı ayrı yapılmaktadır. Üniversiteler öğrencinin geçerli bir vize, oturum izni ve öğrencinin gelir beyanını da ön kabul şartı olarak istemektedir.

İtalya da Yüksek Öğrenim

 


Birinci Kademe Üniversite Eğitimi:

DU (Corsi di Diploma Universitario) olarak adlandırılan eğitim Scuole Dirette a Fini Speciali (SDFAFS) tarafından belli alanlarda verilmektedir. DU eğitimleri temel bilgilerle beraber 3 yılda tamamlanmaktadır. DU eğitimimlerinde zorunlu derslerle beraber pek çok da seçmeli dersler alınabilmektedir. Eğitimlerde genellikle bir uygulamalı dersler bulunmaktadır. SDFAFS eğitimlerinin temel amacı öğrencileri belirli mesleki alanlara hazırlamaktır. Eğitim konuları olarak : Sağlıl, Tarım, Teknoloji ve Ekonomi en önemli konulardır. Bu alanlarda eğitimde staj (uygulamalı eğitim) zorunludur. 1992 yılından sonra çoğu SDAFS eğitimleri DU eğitimlerine dönüştürülmüştür. 

İkinci Kademe Üniversite Eğitimi:

İkinci düzey eğitimler CL (Curso di Laurea) olarak adlandırılmakta olup eğitim süresi konulara göre 4-5 yıl sürmektedir. Tıp ve cerrahi konuları ise 6 yıl sürmektedir. CL müfredat olarak iki bölüme ayrılmaktadır; ilk 2 yıllık dönem temel bilgilerin verildiği hazırlık yılı son 3 yıl ise daha çok uzmanlık konuları ile ilgilidir. 

Üçüncü Kademe Üniversite Eğitimi:

Post – Lauream olarak adlandırılan ve Scuole di Specializzazione (uzmanlık okulları) tarafından sunulan programlar şunlardır: DR (Corsi di Ricerca –doktora araştırma programı) ve Corsi Perfezionamento. Eğitim süresi devam edilen programa bağlı olarak 2-5 yıldır. Uygulamalı eğitim ve araştırma konuları programın içerisinde genellikle yer almaktadır. Bu eğitim kademesinde programa öğrenci kabulü sınırlıdır. DR Proğramına kabul edilecek öğrenciler seçici sınavlara katılmak zorundadırlar. DR programlarının süresi minimum 3 veya 4 yıl sürmektedir. Programı başarı ile bitirenlere ‘Diploma di Specialista’ belgesi verilmektedir. Eğitim programlarından bazıları: Tarım, Mimarlık, Ekonomi, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Sosyal Bilimler, Modern Diller, Eğitim, Tıbbi Biyoloji, Veterinerlik, Fen Bilimleri, Fizik, Matematik ve Siyasal Bilimler. CP (Corsi di Perfezionamento) üniversite eğitiminde ayrı bir daldır. Lisansüstü (Post-Lauream) kademesine girse de bazen kabul koşulları olarak lisans (Laurea) düzeyi kabul koşulları ile öğrenci alabilmektedir. Bu program türünde aynı zamanda mesleki yeniden eğitim ve sürekli eğitim olanakları da sunmaktadır. Eğitim süresi 1 yılı aşmamaktadır. 

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

Ana Okulu ve İlk Öğretim kademesinde görev yapacak öğretmenler 1996’dan beri 4 yıllık yüksek öğretim kurumundan (LSFP-Laurea in Scienze della Formazione Primeria) mezun olmak zorundadırlar. LSFP’de eğitim müfredatı iki bölüme ayrılmıştır: Ana Okulu öğretmenleri için ve İlk Öğretim öğretmenleri için. Programa katılan öğrenciler ikinci yılın sonunda hangi alanda uzmanlaşmak istiyorlarsa (Ana Okulu ya da İlk Öğretim) eğitimlerinin son iki yılını o alanla ilgili dersleri alarak tamamlarlar. Orta Öğretim kademesinde öğretmenlik yapmak isteyenler 4-5 yıllık bir eğitim almak zorunda olup ilk 2 yılı genel eğitim son 2 veya 3 yılı ise görev almak istedikleri bölüm veya bölgeye göre uzmanlık eğitimidir. 

DİĞER EĞİTİM TÜRLERİ

Uzaktan Öğretim: Consorzio Nettuno İtalya’da üniversite-iş yaşamı temelli olan ve uzaktan eğitim olnağı sunan bir kurum olup pek çok üniversite ve kamu işletmesi bu konsorsiyumu oluşturmaktadır. Eğitim sonrası öğrencilere ‘Üniversite Diploması’ verilir. 

Sürekli Yüksek Öğretim:

Üniversitelerin hemen hepsinin ‘Corsi di Perfezionamento’ olarak adlandırılan kısa süreli ileri düzey programları bulunmaktadır. Programlara katılabilmek için zorunlu mezuniyet şartı aranmamaktadır. Program sonrasında ‘Katılım Belgesi’ verilir.