SAT Sınavındaki en Yaygın 100 Kelime

SAT(Scholastic Aptitude Test)

SAT sınavındaki en yaygın 100 kelime

100 Most Common SAT Words

Here are the list of the 100 most common words that are seen on college board tests:

1. abbreviate: shorten, abridge : kısaltmak

2. abstinence :act of refraining from: sakınma, perhiz

3. adulation :high praise : dalkavukluk

4. adversity :misfortune: güçlük, sıkıntı

5. aesthetic :pertaining to beauty: estetik

6. amicable :agreeable : dostça

7. anachronistic :out-of-date: çağdışı

8. anecdote :short account of event: fıkra, kıssa

9. anonymous :nameless: isimsiz

10. antagonist :opponent : karşı çıkan, muhalif

11. arid : dry: kurak, yavan

12. assiduous :hard-working: çalışkan

13. asylum :sanctuary: barınak, sığınak

14. benevolent : helpful: yardımsever, hayırsever

15. camaraderie :a feeling of friendship: arkadaşlık, dostluk

16. censure :to criticize severely: kınama

17. circuitous :not straight/direct, roundabout: dolaylı, dolambaçlı

18. clairvoyant :able to see the future: gayipten haber veren

19. collaborate :to work together: birlikte çalışmak, işbirliği yapmak

20. compassion :sympathy, mercy : merhamet, şevkat

21. compromise :to settle differences: uzlaşmak

22. condescend :to treat in a way showing you consider yourself to be better or cleverer: tenezzül etmek

23. conditional :provisional, contingent: şarta bağlı

24. conformist :follower of customs: toplum kurallarına uyan kişi

25. congregation :crowd of people: toplantı, cemaat

26. convergence :joining of parts: yakınsama, uyum

27. deleterious :harmful: zararlı, muzur

28. demagogue :a political leader who tries to win support by using arguments based on emotion rather than reason: halk avcısı

29. digress :to stray from main point: konu dışına çıkmak

30. diligent :hard:working: çalışkan

31. discredit :dishonor, disgrace: itibarsızlık, güvensizlik

32. disdain :to regard with scorn: küçümsemek

33. divergent :variant, moving apart: birbirinden ayrılan,farklı

34. empathy :sharing of feelings: duygu paylaşımı

35. emulate :follow an example: gıpta etmek, özenmek

36. enervate :to tire, to weaken: zayıflatmak, güçsüzleştirmek

37. enhance :improve, augment: büyütmek, geliştirmek

38. ephemeral : momentary, fleeting: kısa süreli, geçici

39. evanescent :short-lived, as an image : çabuk unutulan

40. exasperation :irritation, frustration: kızgınlık, hiddet

41. exemplary :outstanding : örnek olarak, mükemmel

42. extenuating :guilt diminishing: hafifletici

43. florid :flushed, ornate: süslü, coşkun

44. fortuitous :happening by chance: tesadüfi

45. frugal :using only as much money or food as is necessary: idareli, tutumlu

46. hackneyed :overused, cliched : basmakalıp

47. haughty :arrogant, condescending: kibirli, kendini beğenmiş

48. hedonist :pleasure seeker: haz peşinde koşan

49. hypothesis:theory requiring proof: varsayım

50. impetuous :rash, impulsive: aceleci, ihtiyatsız

51. impute :to attribute to someone: atfetmek, suç yüklemek

52. incompatible :unable to work together : birbirine uymayan, uyuşmaz

53. inconsequential: trivial: önemsiz

54. inevitable :unavoidable, certain: kaçınılmaz

55. integrity :honesty, decency: doğruluk, ılımlılık

56. intrepid :fearless, adventurous: korkusuz, cesur

57. intuitive :instinctive, untaught: sezgisel

58. jubilation :joy, exultation: büyük sevinç

59. lobby :to try to influence a politicians on a particular issue: lobi yapmak

60. longevity :long life: uzun ömürlülük

61. mundane :ordinary, common: sıradan, olağan

62. nonchalant :calm, casual: umursamak, soğukkanlı

63. novice :beginner: acemi

64. opulent: wealthy:zengin

65. orator :speaker: konuşmacı,hatip

66. ostentatious :displaying wealth: gösterişçi

67. parch :to make an area land very dry:kavurmak

68. perfidious :disloyal: sadakatsiz, hain

69. precocious :talented beyond one's age: yaşından önce gelişmiş

70. pretentious :pompous, self-important:iddialı, tantanalı

71. procrastinate :to delay unnecessarily: ertelemek, tehir etmek

72. prosaic :ordinary and not showing any imagination: yavan

73. prosperity :wealth, success: refah, zenginlik

74. provocative :inflammatory: kışkırtıcı, tahrik edici

75. prudent :wise, careful, cautious: ihtiyatlı

76. querulous :irritable: şikayetçi, söylenen

77. rancorous :hateful: hınç dolu, kinci

78. reclusive :withdrawn, hermit-like: herşeyden elini ayağını çekmiş

79. reconciliation :agreement after a quarrel: uzlaşma

80. renovation :state of being renewed: yenileme, ıslah

81. resilient :quick to recover: esnek, çabuk iyileşen

82. restrained :control, restrict: tutmak, zaptetmek

83. reverence :profound respect: saygı, hürmet

84. sagacity :wisdom: sağgörü,akıllılık

85. scrutinize :to observe carefully: dikkatle bakmak, iyice incelemek

86. spontaneity :impulsive action : kendiliğinden olma

87. spurious :phony, false: sahte, taklit

88. submissive :meek: uysal

89. substantiate :to verify, confirm: doğrulamak, kanıtlamak

90. subtle :elusive, sly, ambiguous: ince, zarif, belirsiz

91. superficial :lacking in depth: yüzeysel

92. superfluous :more than enough: gereğinden fazla

93. suppress :to end an activity: sindirmek, bastırmak

94. surreptitious :secret, stealthy: gizli, el altından

95. tactful :diplomatic, polite: incelikli, zarif, diplomatça

96. tenacious :persistent, resolute: inatçı, azimli

97. transient :temporary, fleeting: geçici, süresiz

98. venerable :respectable due to age: muhterem, saygıdeğer

99. vindicate :to clear from blame: suçsuzluğunu ispat etmek

100.wary :watchful, alert: ihtiyatlı, uyanık


SAT sınavı nedir?

SAT (Scholastic Aptitude Test) : Akademik Beceri Testi

Genellikle Amerika’ daki lise son veya bir önceki sınıftaki öğrenciler ve ABD üniversitelerinde okumak isteyen yabancı öğrenciler bu sınava girerler. Her Amerikan üniversitesi bu sınava girmenizi şart koşmaz ama kalitesi ortanın üzerinde olan üniversiteler sadece başarılı öğrencileri almak isterler ve bu sınavın sonucuna göre öğrenci kabul ederler. SAT skoru 200 ile 800 puan arasında değişir.

SAT iki kısımdan oluşur. SAT I üç saatlik bir sınav olup öğrencilerin kelime ve matematiksel becerilerini ölçer. SAT II’nin süresi bir saattir ve çoğunlukla çoktan seçmeli, belli bir konuyu kapsayan testlerden oluşur. Öğrenciler bu testte 22 konu testinden birini seçebilirler. Birçok kolej ve üniversite öğrenci kabulü için bir veya birden fazla konu testini şart koşmaktadır. SAT II skoru, SAT 1 skoru ve diğer kriterlerle birleştirilerek öğrencinin ilerideki muhtemel performansında bir ölçüt olarak kabul edilir. Diğer kriterler arasında lisedeki not ortalamaları, özgeçmişi, referansları sayılabilir.

"The College Board SAT Program" olarak bilinen program:

SAT-1: ÖSS sınavına benzer. Reasoning Test sözel ve sayısal bilginizi test eden 3 saatlik bir sınavdır. ABD ve başka ülkelerdeki sınav merkezlerinde yıl boyunca yapılmaktadır. SAT I, birçok üniversite ile eğitim yardımı veren kurumlarca şart koşulmaktadır. Bu testte Verbal (sözel), Quantitative (sayısal) ve Equating (eşitleme) sorularını yanıtlamanız istenecektir. Sözel bölümde İngilizce dil bilgisi soruları, sayısal bölümde geometri, aritmetik ve cebir sorularını yanıtlamanız beklenmektedir. Eşitleme bölümünde ise sorular sayısal ya da sözel olabilir.

SAT-2: Subject Tests ilgilendiğiniz alana göre sizi belli konulardan test eden saatlik bir sinavdir. ABD ve diğer ülkelerdeki sınav merkezlerinde yıl boyunca belirli tarihlerde yapılan College Board sınavıdır. Kolejlere sadece öğrenci kabulü konusunda değil, kaydını yaptırmış öğrencinin bütün yerleştirme ve ders muafiyeti konularında da yardımcı olur. İngilizce Yeterlilik Sınavı'nı içermektedir. Kolejlerin hepsi SAT II istemiyor, isteyenlerin çoğu da İngilizce kompozisyonunu, Matematik puanlarından birini ve öğrencinin kendisinin seçeceği üçüncü bir konuyu istiyorlar. SAT II sınavına girmeden önce test kitapları veya bilgisayar programı kullanarak kendinizi test yapısına alıştırmanız ve iyi hazırlanmanız gerekir. Gerçi bu sınavlar, bizdeki eski ÖSS sınavına benzer genel yetenek ve bilgi sorularını kapsadıkları için İngilizcesi iyi olan Türk öğrenciler için kolaydırlar.
SAT, her doğru cevap için belirli bir puan veriliyor ve her yanlış cevap için o puandan ¼'ü çıkartılıyor. Cevaplamadığınız sorular puanınızı etkilemiyor. Bütün soruları cevapsız bırakırsanız, sadece adınızı yazdığınız için 200 puan alırsınız. Sınav puanlaması sınava girenlerin oluşturduğu yüzdelik sıralamasına göre yapılıyor.

SAT sınavlarına telefonla başvuru yapılamaz. Teste girmek için başvuru formunun doldurulması gerekir. SAT Sınavları bilgi broşürü ve başvuru formu için SAT Avrupa Test merkezi telefon, faks veya e-maille ulaşıp form istemeniz gerekir. Tel: ++ 31-26-3521 577 , Fax: ++ 31-26-3521 278, emailregistration@citogroep.nl . Bu sınavlar hakkinda bilgi ve basvuru için http://www.collegeboard.org vehttp://www.sat.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.