TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavı ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.

TOEFL Sınavı dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda TOEFL sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.

TOEFL sınavına, İngilizce eğitim veren bir üniversite, kolej veya enstitüde eğitim yapmak isteyenler girmelidir. Ayrıca, İngilizce dil bilgisini uluslar arası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak isteyen herkes bu sınava girebilir.

TOEFL sınavı hakkında detaylı bilgi almak için resmi sitesi olan www.toefl.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

TOEFL® iBT (Internet-bazlı sınav) bütünleşmiş bilgilere önem vererek, konuşma dahil olmak üzere dört dil becerisini ölçüyor.

TOEFL Testinin Formatı

Test Dört Bölümden Oluşmaktadır:

 • Okuma: Akademik okuma materyalini anlama yeteneğini ölçer.
 • Dinleme: Okul ve üniversitelerde kullanılan İngilizceyi anlama yeteneğini ölçer.
 • Konuşma: İngilizceyi akademik bir çerçevede konuşma yeteneğini ölçer.
 • Yazma: Okul ve üniversite için uygun olacak şekilde yazma yeteneğini ölçer.
 Bölüm  Zaman  Soru Sayısı
 Okuma  60-100 dakika  36 - 70
 Dinleme  60-90 dakika  34 - 51
 Ara  10 dakika  
 Konuşma  20 dakika  6 alıştırma
 Yazma  50 dakika  2 alıştırma

Sınav içeriği; şu anda Birleşik Devletler genelindeki eğitim kurumlarından alınan, 2.7 milyonu aşkın sözcük içeren, yazı ve konuşma dilinden oluşan bir ‘yapıya’ ya da veritabanına dayanıyor.

Veritabanındaki konuşma dilinin kaynakları:

 • Konferans ve interaktif dersleri,
 • Laboratuvarlar,
 • İş saatleri,
 • Çalışma grupları,
 • Günlük hizmet konuşmaları (Örneğin; kitapçıda ya da öğrenci işleri ofisinde).

Yazı dili, ders kitabı ve ders materyalleri gibi kaynaklardan alınmıştır. Sınavda bulunan dinleme ve okuma metinleri, veri tabanında bulunan dilin özelliklerine uygun olarak hazırlanıyor.

iBT Alıştırmaları Dört Dil Becerisinin Tümü İle Bütünlük Gösteriyor

TOEFL® iBT; büyük ölçekli, dört temel iletişim becerisi ile bütünleşmiş bir sınavdır. Örneğin; okuma metninden bir paragraf okuyacaksınız ve bir ders anlatımı dinliyorsunuz, sonra da bu metin ile ilgili cevap yazıyor ya da konuşuyorsunuz.

Gerçek dili daha iyi yansıttığı kabul edilen birleşik alıştırmalar, İngilizce olarak iletişim kurma becerilerini ölçmek için iyi birer testtir. Bu pratik ve günlük alıştırmalar ETS’nin akademik ortamda ne kadar iyi iletişim kurabileceğinizi daha gerçekçi bir şekilde elde etmesini sağlıyor.

Ayrıca bu yaklaşım, eğitime başladığınız zaman karşılaşacağınız gerçek akademik ortamdaki başarınıza yardımcı oluyor.

TOEFL IBT yaklaşık dört buçuk saat sürer ve dört bölümden oluşur. Dört bölümün hepsi bir günde gerçekleştirilmektedir. Sınava girenlerin sorulara yanıt vermesine yardımcı olmak amacıyla sınav süresince not almaya izin verilmektedir.

Okuma

 • Okuma parçalarının anlamlarını, anlama ve analiz etme becerinizi ölçen üç ile beş akademik okuma parçası ve ardından kavrama ile ilgili sorular,
 • TOEFL’dan bilinen sorular,
 • Sınava girenlerin ya bir tabloyu doldurarak ya da öykü özetini tamamlayarak öğrendikleri ve okudukları şeyi ve okuma parçasının doğru yorumunu seçtiklerini göstermelerini sağlayan yeni soru türleri,
 • Terimler sözlüğü ya da gözden geçirme özelliği dahil olmak üzere sınava girenler için sınavı kolaylaştıran yeni özellikler.

Dinleme

 • Her birinde iki ya da daha fazla konuşmacı içeren iki ya da üç konuşma,
 • Sınıftaki diyalogu içeren dört ya da altı ders anlatımı,
 • Dinlerken not alma fırsatı,
 • TOEFL’dan bilinen sorular,
 • Sınava giren kişilerin konuşmacının tavır ya da ifadesini anlama becerisini ölçen yeni soru türleri.

Konuşma

Bilinen konular ile ilgili iki bağımsız bölüm:

 • Sınava girenler, bireysel bilgi ve deneyimlerini kullanarak yanıtlarını belirtir, açıklar ve desteklerler.

Okuma ve Dinleme materyaline dayalı iki alıştırma:

 • Alıştırmalar kısa bir okuma parçası ve bir diyalogu içerir. (Bunlar Okuma ve Dinleme bölümlerindekilerden daha kısadır).
 • Sorular, sınava girenlerin cevaplarda hem okuma hem de dinleme materyalindeki bilgileri birleştirmelerini gerektirir.
 • Bir alıştırma kampüs ile ilgili durumlara dayanır, diğeri akademik sınıf materyaline dayanır.
 • Sınava girenler not alabilir ve aşağıdakileri yanıtlamak için kullanabilir.

*Kısa bir ders anlatımı ya da konuşma dahil olmak üzere dinleme materyaline dayanan iki alıştırma,

*Konuşmalardan temel fikirleri özetlemelerini gerektiren soruların yanıtlarında,

 • Bir alıştırma kampüs ile ilgili durumlara dayanır, diğeri akademik sınıf materyaline dayanır.

Eğitimli not vericileri, sınava giren kişilerin aşağıdaki becerilerini değerlendirir:

 • Konu kavrama-konuyu anladıklarını, bağlantı kurabildiklerini ve ilgili bilgiyi aktardıklarını gösterme,
 • Aktarma- açık, düzgün, bütün anlaşılırlık için destekleyici konuşma,
 • Dil kullanımı-dil bilgisi, sözcük seçimi ve tutarlı yanıt verme kontrolünü gösterme.

Yazma

Bir Okuma/Dinleme/Yazma alıştırması:

 • Akademik okuma ve ders,
 • Sınava girenler ders anlatımındaki temel noktaları ele alarak ve bu noktaların okuma parçası ile ne şekilde bağlantılı olduğunu açıklayarak soruya yanıt vermelidir.
 • Önce okuma parçası çıkar, sonra ders anlatımı sırasında ekrandan silinir. Sınava girenler soruya yanıt verirken parçayı tekrar görebilirler.
 • Sınava girenler not alabilir ve bu notları yanıtlamak için kullanabilir.

Bilinen bir konu ile ilgili bağımsız bir alıştırma:

 • Sınava girenler bireysel bilgi ve tecrübelerini kullanarak yanıtlarını belirtir, açıklar ve desteklerler. Bu alıştırma bilgisayar bazlı TOEFL® sınavı ve TWE® (İngilizce Yazım Testi) sınavındaki yazım alıştırmasına benzer.
 • Eğitimli not vericiler; sınava girenlerin açık, doğru ve düzenli bir şekilde yanıtlamasının yanı sıra materyali anladığını gösterme yeteneğini değerlendirir.

Bütünleşmiş olan becerilerin değerlendirilmesi, üniversite ortamlarında -hem sınıf içinde, hem de sınıf dışında- günlük kullanılan gerçek İngilizceyi yansıtır.

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavı ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.

TOEFL Sınavı dünya genelinde İngilizce dilinde eğitim veren yaklaşık 4300 kolej ve üniversite tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul kriteri olarak kullanılır. Ayrıca, dünya genelinde pek çok kurum, organizasyon ve şirket iş başvurusunda TOEFL sınavından alınan iyi bir puanı İngilizce Yeterlilik belgesi olarak kabul eder.

TOEFL sınavına, İngilizce eğitim veren bir üniversite, kolej veya enstitüde eğitim yapmak isteyenler girmelidir. Ayrıca, İngilizce dil bilgisini uluslar arası geçerliliği olan bir belge ile kanıtlamak isteyen herkes bu sınava girebilir.

TOEFL sınavı hakkında detaylı bilgi almak için resmi sitesi olan www.toefl.org sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

TOEFL® iBT (Internet-bazlı sınav) bütünleşmiş bilgilere önem vererek, konuşma dahil olmak üzere dört dil becerisini ölçüyor.

TOEFL Testinin Formatı

Test Dört Bölümden Oluşmaktadır:

 • Okuma: Akademik okuma materyalini anlama yeteneğini ölçer.
 • Dinleme: Okul ve üniversitelerde kullanılan İngilizceyi anlama yeteneğini ölçer.
 • Konuşma: İngilizceyi akademik bir çerçevede konuşma yeteneğini ölçer.
 • Yazma: Okul ve üniversite için uygun olacak şekilde yazma yeteneğini ölçer.
 Bölüm  Zaman  Soru Sayısı
 Okuma  60-100 dakika  36 - 70
 Dinleme  60-90 dakika  34 - 51
 Ara  10 dakika  
 Konuşma  20 dakika  6 alıştırma
 Yazma  50 dakika  2 alıştırma

Sınav içeriği; şu anda Birleşik Devletler genelindeki eğitim kurumlarından alınan, 2.7 milyonu aşkın sözcük içeren, yazı ve konuşma dilinden oluşan bir ‘yapıya’ ya da veritabanına dayanıyor.

Veritabanındaki konuşma dilinin kaynakları:

 • Konferans ve interaktif dersleri,
 • Laboratuvarlar,
 • İş saatleri,
 • Çalışma grupları,
 • Günlük hizmet konuşmaları (Örneğin; kitapçıda ya da öğrenci işleri ofisinde).

Yazı dili, ders kitabı ve ders materyalleri gibi kaynaklardan alınmıştır. Sınavda bulunan dinleme ve okuma metinleri, veri tabanında bulunan dilin özelliklerine uygun olarak hazırlanıyor.

iBT Alıştırmaları Dört Dil Becerisinin Tümü İle Bütünlük Gösteriyor

TOEFL® iBT; büyük ölçekli, dört temel iletişim becerisi ile bütünleşmiş bir sınavdır. Örneğin; okuma metninden bir paragraf okuyacaksınız ve bir ders anlatımı dinliyorsunuz, sonra da bu metin ile ilgili cevap yazıyor ya da konuşuyorsunuz.

Gerçek dili daha iyi yansıttığı kabul edilen birleşik alıştırmalar, İngilizce olarak iletişim kurma becerilerini ölçmek için iyi birer testtir. Bu pratik ve günlük alıştırmalar ETS’nin akademik ortamda ne kadar iyi iletişim kurabileceğinizi daha gerçekçi bir şekilde elde etmesini sağlıyor.

Ayrıca bu yaklaşım, eğitime başladığınız zaman karşılaşacağınız gerçek akademik ortamdaki başarınıza yardımcı oluyor.

TOEFL IBT yaklaşık dört buçuk saat sürer ve dört bölümden oluşur. Dört bölümün hepsi bir günde gerçekleştirilmektedir. Sınava girenlerin sorulara yanıt vermesine yardımcı olmak amacıyla sınav süresince not almaya izin verilmektedir.

Okuma

 • Okuma parçalarının anlamlarını, anlama ve analiz etme becerinizi ölçen üç ile beş akademik okuma parçası ve ardından kavrama ile ilgili sorular,
 • TOEFL’dan bilinen sorular,
 • Sınava girenlerin ya bir tabloyu doldurarak ya da öykü özetini tamamlayarak öğrendikleri ve okudukları şeyi ve okuma parçasının doğru yorumunu seçtiklerini göstermelerini sağlayan yeni soru türleri,
 • Terimler sözlüğü ya da gözden geçirme özelliği dahil olmak üzere sınava girenler için sınavı kolaylaştıran yeni özellikler.

Dinleme

 • Her birinde iki ya da daha fazla konuşmacı içeren iki ya da üç konuşma,
 • Sınıftaki diyalogu içeren dört ya da altı ders anlatımı,
 • Dinlerken not alma fırsatı,
 • TOEFL’dan bilinen sorular,
 • Sınava giren kişilerin konuşmacının tavır ya da ifadesini anlama becerisini ölçen yeni soru türleri.

Konuşma

Bilinen konular ile ilgili iki bağımsız bölüm:

 • Sınava girenler, bireysel bilgi ve deneyimlerini kullanarak yanıtlarını belirtir, açıklar ve desteklerler.

Okuma ve Dinleme materyaline dayalı iki alıştırma:

 • Alıştırmalar kısa bir okuma parçası ve bir diyalogu içerir. (Bunlar Okuma ve Dinleme bölümlerindekilerden daha kısadır).
 • Sorular, sınava girenlerin cevaplarda hem okuma hem de dinleme materyalindeki bilgileri birleştirmelerini gerektirir.
 • Bir alıştırma kampüs ile ilgili durumlara dayanır, diğeri akademik sınıf materyaline dayanır.
 • Sınava girenler not alabilir ve aşağıdakileri yanıtlamak için kullanabilir.

*Kısa bir ders anlatımı ya da konuşma dahil olmak üzere dinleme materyaline dayanan iki alıştırma,

*Konuşmalardan temel fikirleri özetlemelerini gerektiren soruların yanıtlarında,

 • Bir alıştırma kampüs ile ilgili durumlara dayanır, diğeri akademik sınıf materyaline dayanır.

Eğitimli not vericileri, sınava giren kişilerin aşağıdaki becerilerini değerlendirir:

 • Konu kavrama-konuyu anladıklarını, bağlantı kurabildiklerini ve ilgili bilgiyi aktardıklarını gösterme,
 • Aktarma- açık, düzgün, bütün anlaşılırlık için destekleyici konuşma,
 • Dil kullanımı-dil bilgisi, sözcük seçimi ve tutarlı yanıt verme kontrolünü gösterme.

Yazma

Bir Okuma/Dinleme/Yazma alıştırması:

 • Akademik okuma ve ders,
 • Sınava girenler ders anlatımındaki temel noktaları ele alarak ve bu noktaların okuma parçası ile ne şekilde bağlantılı olduğunu açıklayarak soruya yanıt vermelidir.
 • Önce okuma parçası çıkar, sonra ders anlatımı sırasında ekrandan silinir. Sınava girenler soruya yanıt verirken parçayı tekrar görebilirler.
 • Sınava girenler not alabilir ve bu notları yanıtlamak için kullanabilir.

Bilinen bir konu ile ilgili bağımsız bir alıştırma:

 • Sınava girenler bireysel bilgi ve tecrübelerini kullanarak yanıtlarını belirtir, açıklar ve desteklerler. Bu alıştırma bilgisayar bazlı TOEFL® sınavı ve TWE® (İngilizce Yazım Testi) sınavındaki yazım alıştırmasına benzer.
 • Eğitimli not vericiler; sınava girenlerin açık, doğru ve düzenli bir şekilde yanıtlamasının yanı sıra materyali anladığını gösterme yeteneğini değerlendirir.

Bütünleşmiş olan becerilerin değerlendirilmesi, üniversite ortamlarında -hem sınıf içinde, hem de sınıf dışında- günlük kullanılan gerçek İngilizceyi yansıtır.