Yurtdışında Geçerli Olan Yabancı Dil ve Yetenek Sınavları

Yurtdışında Geçerli Olan Yabancı Dil ve Yetenek Sınavları

YURTDIŞINDA GEÇERLİ OLAN 
YABANCI DİL VE YETENEK SINAVLARI


TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 

TOEFL öğrencilerin İngilizce yeterliğini ölçen Amerika Birleşik Devletleri ve dünyada toplam 4400´ün üstünde Üniversite, yüksekokul, kolej ve enstitü ile Türkiye´de bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için tercih edilen bir sınavdır. 

Özellikle ABD veya Kanada´da yüksek öğrenim yapmayı düşünüyorsanız, İngilizce yeterliğinizi kanıtlamak için bu sınava girmek zorundasınız. TOEFL sınavında kalmak veya geçmek söz konusu değildir. Önemli olan aldığınız puanın başvurduğunuz üniversite tarafından kabul edilmesidir. Bu baraj ise her üniversite ve yüksek okula göre değişmektedir; ancak genelde kabul edilen puan 213 ve üstüdür. (Bilgisayar temelli yapılan sınavlar 300 üzerinden değerlendirilmektedir. Kağıt kalem kullanılarak yapılan klasik TOEFL sınavında (kağıt temelli) 213 puan 550 puana denk gelmektedir. TOEFL Sınavı Temmuz 1998’den itibaren bilgisayar ortamında yapılmaya başlanmış ve test merkezlerinin büyük çoğunluğunda yeni sisteme geçilmiştir.

TOEFL Sınavları Türkiye´de başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere internet tabanlı sistemde (internet- based) verilmektedir. İstanbul’da Bilmerk ile Amerikan Kültür Derneği, Ankara ve İzmir’de ise yine Amerikan Kültür Derneği sınavların yapıldığı test merkezleridir.
TOEFL-IBT sınav broşürlerine ve örnek sorulara www.toefl.org  adresinden ulaşabileceğiniz gibi, sınav merkezlerinden elde edebilirsiniz. TOEFL sınavının geçerlik süresi 2 yıldır.


SAT (Scholastic Aptitude Test)

SAT, The College Board tarafından düzenlenen ve A.B.D.´de üniversitelerin lisans programlarına başvuru yapılması için gerekli olan bir sınavdır. Lisans eğitimi almak isteyen her A.B.D. vatandaşı öğrenciden istenmekte ve bazı üniversiteler tarafından yabancı uyruklu öğrencilerden de talep edilmektedir. Her biri 1 saat 15 dakika olan cebir, aritmetik ve geometri bilgilerinin test edildiği Math (Sayısal) bölümü ile okuma-anlama, gramer ve analitik değerlendirme bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlayan Verbal (Sözel) bölümlerinden oluşmaktadır.
Sınav ve kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için SAT resmi sitesine www.sat.org  adresinden ulaşabilirsiniz.


IELTS (International English Language Testing System)

IELTS İngiltere, Avusturalya , Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğretim kurumları ve Türkiye´de bazı üniversitelerin hazırlık sınıfından muaf olmak için gerekli olan İngilizce bilgisi yeterlik sınavıdır. Akademik ve Genel IELTS sınavları vardır, ancak yüksek öğrenim için geçerli olan Akademik IELTS sınavlarıdır. Yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilebilmeniz için genelde kabul edilen not 6.0 ve yukarısıdır. Ancak başvurulan ülke ve yüksek öğrenim kurulunun beklentilerine göre bu baraj değişmektedir. IELTS sınavının geçerlik süresi 2 yıldır; ancak bazı üniversiteler 5 yıla kadar kabul etmektedir.

Sınavla ilgili gerekli bütün bilgileri İngiliz Kültür Derneği´nin (British Council) web sitesindenwww.britishcouncil.org.tr öğrenebilirsiniz. 


GMAT (Graduate Management Admission Test)

GMAT, İşletme dalında master programı (MBA) olan 131 okulun oluşturduğu Graduate Management Admission Council (GMAC) tarafından yönlendirilen ve Educational Testing Service (ETS) tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.

GMAT, zaman içinde kazanılmış olan sözel, sayısal ve analitik yetenekleri ölçmeyi amaçlayan bir sınav olup okullara başvuran öğrencilerin işletme ve ilgili diğer alanlar üzerine yüksek lisans eğitimi alma yeterliklerini belirlemede yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Dünya genelinde 1300 okul tarafından başvuruların değerlendirilmesinde kullanılmakta ve 850 okul tarafından başvuru şartı olarak istenmektedir.

GMAT sınavı, işletme ve ilgili alanlardaki bilgi yeterliği, lisans eğitiminde belirli bir alanda edinilen bilgileri, motivasyon, yaratıcılık insan ilişkileri gibi karakter özelliklerini veya diğer bir alandaki yeterliliği ölçmeyi amaçlayan bir sınav değildir.

GMAT sınavı broşürlerine ve örnek sorulara www.gmat.org adresinden ulaşabileceğiniz GMAT sınavı resmi web sitesinden ve sınav merkezlerinden elde edebilirsiniz.

GRE (Graduate Record Examination) 

Mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere A.B.D. ve diğer ülkelerdeki İngilizce eğitim veren üniversitelerdeki pek çok bölümde yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için alınması gereken bir sınavdır. Educational Testing Service (ETS) tarafından düzenlenmektedir. GRE sınavı General Test ve Subject Test olmak üzere iki formatta uygulanmaktadır. GRE General Test genel kapsamlı bir sınav olup GRE sınavını kabul koşulu olarak belirlemiş olan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuranlar tarafından alınması gerekmektedir. GRE Subject Test ise 8 bilim dalında lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin o alandaki yeterliğini ölçmek amacıyla yapılmakta ve bazı öğretim kurumları tarafından General Test ile birlikte alınması istenmektedir. GRE sınavı broşürlerini ve örnek soruları www.gre.org  adresinden ulaşabileceğiniz GRE sınavı resmi web sitesinden ve sınav merkezlerinden elde edebilirsiniz.

LSAT (Law School Admission Test)

LSAT, Law School Admission Council (LSAC) üyesi 200 hukuk fakültesi tarafından başvuru koşulu olarak alınması istenilen yarım günlük bir sınavdır. Metinleri kavrama ve sonuca yönelik değerlendirmeler yapabilme yeteneğini ölçmeyi amaçlamakta ve dünya genelindeki sınav merkezlerinde yılda 4 kez yapılmaktadır.

Hukuk fakültelerinin büyük çoğunluğu, başvuranlardan en geç başvurulan yıldan bir önceki yıl yapılan Aralık ayı sınavını almış olmalarını istemektedirler.

Sınav ve kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için LSAT resmi web sitesinewww.lsat.org  adresinden ulaşabilirsiniz.

MCAT (Medical College Admission Test)

Association of American Medical Colleges (AAMC) tarafından düzenlenen ve tıp fakültelerinin başvuru değerlendirme kurullarına başvuru sahibi öğrencilerin tıp eğitimini başarıyla tamamlama şanslarını tahmin etmede yardımcı olmayı amaçlayan bir sınavdır. Bu sınav, tıp eğitimi için gerekli temel bilimlerdeki bilgi seviyesini ölçme yanında problem çözme, analitik düşünme ve kompozisyon yazma yeteneklerini de belirlemeyi hedeflemektedir. Sınav yılda iki kez yapılmaktadır. MCAT sınavına üç defadan fazla katılabilmek için özel başvuru yapmanız gerekmektedir. Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra 60 gün içerisinde postalanmaktadır. Sınav ücreti 185 USD´dır. MCAT sınavına kayıt yaptırma ve diğer konularda daha fazla bilgi edinmek için www.aamc.org  adresinden ulaşabileceğiniz MCAT sınavı resmi web sitesinden yararlanabilirsiniz.


USMLE (The United States Medical Licensing Examination) 

The United States Medical Licensing Examination (USMLE) üç aşamalı (Step 1,2 ve 3) bir sınav olup A.B.D. dışında alınan tıp eğitiminin A.B.D.’de denkliğinin kabul edilmesi için gereklidir. USMLE A.B.D.’deki eyaletlerin tıp kurullarının oluşturduğu Federation of State Medical Boards (FSMB) ile tıp alanında sınav yapmaya yetkili diğer bir kuruluş olan National Board of Medical Examiners (NBME) tarafından organize edilmekte ve bu kurullara ek olarak yabancı ülkelerde tıp eğitimi görenlerin diploma denkliği ile ilgili bir komisyon olan Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) in katılımıyla gerçekleştirilmektedir. USMLE doktorların bilgileri, kavramları ve tıp ilkelerini, hasta tedavisinde güvenli ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirebilme yeteneklerini değerlendirmek amacıyla hazırlanmış bir sınavdır. Sınavın üç aşaması da birbirini tamamlayıcı içeriktedir. Sınav ile ilgili bilgilere www.usmle.org  adresinden de ulaşabilirsiniz.