Rehberlik

MİSYON

Her öğrencinin var olan potansiyelini ortaya koymasını sağlamak için eğitimsel ihtiyaçlarını tespit etmek ve uygun çözümler üretmek


VİZYON

Her öğrencinin kendine en uygun alan ve okul türünde eğitim alarak kendini gerçekleştirmesini sağlamak

Uğur Okulları ÖSYS ve TEOG ‘ye hazırlık sürecinde başarıyı etkileyebilecek tüm değişkenlerin kontrol altında tutulması gerektiğini bilir. Bu nedenle öğrencilerin gerçek potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak, verimliliği artırmak, doğru seçim yapabilmeleri ve gerçekçi kararlar alabilmelerini sağlamak için Uğur Okulları rehber öğretmenleri, her öğrencinin ihtiyaçlarına uygun çalışmalar yaparlar.

Rehberlik Birimi’ nin temel faaliyet alanları şunlardır:

 1. Eğitim Danışmanlığı
 2. Kariyer Danışmanlığı
 3. Tercih Danışmanlığı
 4. Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı
 5. Grup çalışmaları ve seminerler


1. EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Etkili rehberlik, öncelikle öğrenciyi tanımak ve gereksinimlerini tespit etmekle sağlanabilir. Uğur Okulları rehber öğretmenleri öğrencilerinin ilgilerini, ihtiyaçlarını, giderilmesi gereken eksiklerini, aile yapılarını ve yaşama dair beklentilerini bireysel ve grup görüşmeleriyle öğrenirler. Güçlü yönlerinin desteklenmesi, zayıf yönlerinin güçlendirilmesi için öğrenci temelli çalışmalar yaparlar. Bu noktada öğrencilerin ebeveynleri ile iletişim kurar ve ortak stratejiler geliştirirler.


Uğur Kariyer Merkezi tarafından oluşturulan ve Kişiye Özgü Öğretim Modeli’nin ilk basamağını oluşturan Kişisel Öğrenme Stili Testi ( KÖS ©) tüm öğrencilere uygulanır ve sonuçlarıyla ilgili hem öğrenciye hem de veliye geri bildirim verilerek, doğru çalışma alışkanlıkları kazandırılması hedeflenir. Ayrıca öğrencinin hazırlandığı sınavın tüm teknik bilgi ve detaylarının öğrenciye kazandırılması da bu kapsamda değerlendirilir.

Eğitim Danışmanlığı, öğrencinin başarısı üzerinde rol oynayabilecek her türlü faktörün denetimine yönelik olan tüm çalışmaları kapsamaktadır.


2. KARİYER DANIŞMANLIĞI

“ Başarısız insan yoktur, kariyer planını yanlış yapan insan vardır ” ilkesiyle 2002 yılında kurulan Uğur Kariyer Merkezi, eğitimde kariyer planlama ve yönlendirme hizmeti vermektedir. Dünyada kariyer seçimi ile bireyin kişilik özelliklerini ilişkilendiren en önemli bilimsel modeli olarak kabul edilen RIASEC Modeli temel alınarak geliştirilen Kariyer Eğilim Testi ( KET ©) ve KET 13-15 tüm Uğur Okulları öğrencilerine uygulanmakta ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. KET © sonuçları esas alınarak alan seçimi, lise türü seçimi ve mesleğe yöneltme süreçleri tamamlanmaktadır.

Uğur Okulları Rehber Öğretmenleri aynı zamanda kariyer danışmanlarıdır.


3. TERCİH DANIŞMANLIĞI

Uğur Okulları Rehberlik Birimi öğrencilerin TEOG ve ÖSYS sonuçları alındığında, sadece puan ya da yüzdelik dilimi baz alarak teknik sıralama yapmak yerine, öğrencinin son tercihinde bile mutlu olabileceği lise türü ve meslek alanını belirlemesini önemser. Öğrencilerin ilgi, beceri, yeteneklerine uygun okul türü ve meslek alanlarının gelecekteki durumu, istihdam olanakları, tercih listesinde yer verilen kurumun kişisel gelişimlerine katkısı gibi kriterler de göz önünde bulundurularak tercih danışmanlığı yapılmaktadır.


4.YURT DIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

40 yılı aşkın süredir öğrencileri ulusal sınavlara başarıyla hazırlayan Uğur Okulları dünya eğitim sistemlerini de takip etmektedir. Globalleşen dünyada farklı kültürleri tanımak, farklı diller öğrenmek amacıyla lisans, yüksek lisans ve sertifika programlarıyla gelişimini sürdürmek isteyen öğrenciler için yurt dışı eğitimi konusunda da bilgilendirme yapılmaktadır.


5.GRUP ÇALIŞMALARI ve SEMİNERLER

Ortak ihtiyaçlara sahip olan öğrenci ve velilerin bir araya getirilmesi ve birbirlerinin deneyimlerinden de yararlanması amacıyla düzenlenen grup çalışmaları ve seminerler genel olarak aşağıdaki başlıklarda Uğur Kariyer Merkezi ve Rehberlik Birimi işbirliği ile yapılmaktadır:

 • Yaşam Hedeflerini Belirlemek
 • Zaman Yönetimi
 • Öğrenme Stilleri ve Çalışma Yöntemleri
 • Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama
 • ÖSYS Bilgilendirme
 • TEOG Bilgilendirme
 • Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yöntemleri

Ayrıca öğrenci ve velilerin istek ve ihtiyaçları göz önüne alınarak farklı çalışmalar da yapılmaktadır.


ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME

Rehberlik Birimi’nin en önemli hizmetlerinden biri de öğrencilerin hem okulda hem de okulda girdiği sınavların sonuçlarını takip ederek başarı grafiğindeki değişimleri incelemektir. Yapılan her sınav sonucu Rehber öğretmen tarafından öğrenci bazında titizlikle incelenir ve bir önceki sınavla karşılaştırılır. Öğrencinin başarısında düşüşler yaşanıyorsa öğrenci, veli ve ders öğretmenleri ile görüşülerek bunun nedenleri araştırılır ve ihtiyaca uygun çözümler önerilir.


Her sınav sonrasında rehber öğretmen öğrencileriyle sınav değerlendirmesi yapar ve bir sonraki adım için yeni ve gerçekçi hedefler belirler.